facebook
شعر سوتک از کیست ؟
۳۱ام تیر، ۱۳۹۱

چند نفر ما این شعر را شنیده ایم یا خوانده ایم؟! چند نفر فکر می کنند و بر این باورند که شعر ” سوتک ” را دکتر شریعتی نوشته و […]

شعر سوتک از کیست ؟