facebook
شریعتی و اسلام سیاسی چپ در ایران
۱۶ام مهر، ۱۳۹۰

بسیاری از شاگردان شریعتی، پس از درگذشت وی و در جریان انقلاب، به پیروان امام خمینی پیوستند و مفاهیم و اندیشه های او را در نیز به گفتمان اسلام سیاسی […]

شریعتی و اسلام سیاسی چپ در ایران
شریعتی، خداپرست سوسیالیست/از دکتر سیدهاشم آقاجری
۱۵ام بهمن، ۱۳۸۸

سه اصل طلایی که همچون سه ضلع به هم پیوسته مثلث اندیشه دکتر شریعتی را می سازد عرفان، برابری و آزادی است. اصل برابری که وی آن را در سوسیالیسم […]

شریعتی، خداپرست سوسیالیست/از دکتر سیدهاشم آقاجری