facebook
طنین آوای من
۳ام تیر، ۱۳۹۰

حتی اگر برای همیشه خاموش شوم، حتی دیگر نگذارند فردا برگردم ، و باز آوای محزون تنهایی سنگین و رنج آلود روح تنهایم را در زیر رواق بلند و زیبای […]

طنین آوای من