facebook
امام بهترین بنده ی خدا
۳۰ام تیر، ۱۳۹۰

شخصیتی است که در وجود خود الگوی شدن و در عمل خود رهبری امت را تحقق می بخشد ، چنین شخصیتی به نام امام برای پرستش نیست ، چرا که […]

امام بهترین بنده ی خدا