facebook
کتاب دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن از آیت الله بهشتی
۳۱ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

در تاریخ‌ هر مرز و بوم، چهره‌هایی‌ وجود دارند که‌ نام‌ آنها در شمار برجستگان‌ تاریخ‌ ثبت‌ شده‌ است. بعضی‌ از این‌ نامها در روایت‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ جوامع‌ […]

کتاب دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن از آیت الله بهشتی