فعالیتهای سیاسی شریعتی

اشاره: در بخش نقد و نظر به آرای مخالفان و موافقان شریعتی می‌پردازیم و بدون هیچ دخل و تصرفی مقالات و اظهار نظرهای گوناگونی که در این مورد شده است را نقل خواهیم کرد. در این جا فصلی از کتاب غلامرضا نجاتی – مورخ معاصر [تاریخ بیست و پنج‏ساله ایران، ج ۱، ص ۴۷۸] را آورده‌ایم. عنوان مقاله از ماست. فعالیتهای سیاسی غلامرضا نجاتی علی شریعتی در سال ۱۳۱۲ در روستای مزینان، نزدیک مشهد تولد...