facebook
سرنوشت آزادی
۳ام بهمن، ۱۳۸۸

آزادی! در دامن اسارت می زاید٬ در زنجیر رشد می کند٬ از ستم تغذیه می کند٬ با غصب بیدار می شود… های… این سرنوشت آزادی است! دکتر علی شریعتی

سرنوشت آزادی
شریعتی و آزادی..!
۱۴ام آبان، ۱۳۸۸

ای آزادی، تو را دوست دارم، به تو نیازمندم، به تو عشق می ورزم، بی تو زندگی دشواراست، بی تو من هم نیستم ؛ هستم ، اما من نیستم ؛ […]

شریعتی و آزادی..!