دکتر شریعتی چگونه نامِ خیابان شد؟

دکتر شریعتی چگونه نامِ خیابان شد؟ بررسی و نقد ها   enikazemi

دکتر شریعتی چگونه نامِ خیابان شد؟ / اولین شهردار تهران توضیح می دهد دکتر شریعتی چگونه نامِ خیابان شد؟ بررسی و نقد ها   enikazemi| خاطره‌ای از مهندس محمد توسلی، اولین شهردار پس از انقلاب.

مهندس محمد توسلی خاطره ای را در ماهنامه‌ آدینه، شماره‌ی ۹۷، دی‌ماه ۱۳۷۳، صفحه‌ی ۶۵ نقل کرده است که می خوانید:

«خیابان قدیم شمیران را مردم در جریان راهپیمائی‌های تاسوعا و عاشورا به نام مرحوم طالقانی نامگذاری کرده بودند. از آنجا که حفظ این نام مغایر با ضوابط تعیین‌شده شورای نامگذاری بود این موضوع حضوری با ایشان مطرح شد.

ایشان ضمن تأئید این ضوابط از پیشنهاد نام دکتر شریعتی به مناسبت موقعیت «حسینیه ارشاد» در این خیابان به گرمی استقبال کردند. بعد از درگذشت مرحوم طالقانی در ۱۹ شهریور سال ۱۳۵۸ خیابان تخت‌جمشید سابق به نام ایشان نامگذاری شد.»

دکتر شریعتی چگونه نامِ خیابان شد؟ بررسی و نقد ها   enikazemi

دکتر شریعتی چگونه نامِ خیابان شد؟ بررسی و نقد ها   enikazemi

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر شریعتی