facebook
کویر! این تاریخی که در صورت جغرافیا ظاهر شده است.!
۱ام خرداد، ۱۳۹۰

برای آنکه دل به آب و آبادی زندگیش بسته ، کویر یک نوع دلزدگی است . صدمه ای برای سعادت و لذت و آرامش و از دست دادن «خوشبینی» ! […]

کویر! این تاریخی که در صورت جغرافیا ظاهر شده است.!
بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید
۱۶ام آذر، ۱۳۸۹

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید. هرچند حال آن جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل مکن! – دکتر […]

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید