facebook
آنچه در کویر میروید، خیال است..
۲۰ام اردیبهشت، ۱۳۹۰

…آن چه در کویر می روید، گز و تاق است. این درختان بی باک صبور و قهرمان که علی رغم کویر، بی نیاز از آب و خاک و بی چشم […]

آنچه در کویر میروید، خیال است..
احسان شریعتی و رنجهای پدرش
۹ام فروردین، ۱۳۹۰

احسان می گوید : پدرم سالها رنج بی مزد برد و یادنامه ایمان از دست رفته این قوم دگرگون شده را سرود و در پایان رنجش را به باد دادند […]

احسان شریعتی و رنجهای پدرش
شریعتی و روشنفکران
۷ام فروردین، ۱۳۹۰

 علی شریعتی اندیشمندی بود که روشنفکران عصر او تلاش می کردند نادیده اش بگیرند و اگر هم درباره شخصیت و افکارش اظهار لحیه ای می فرمودند به قضاوت کلی درباره […]

شریعتی و روشنفکران
درباره امام صادق
۱ام اسفند، ۱۳۸۹

امام صادق نه تنها موسس مذهب شیعه است ، بلکه در عصر خود به عنوان بزرگترین مرجع علمی و مظهر فرهنگ اسلامی در سطح بالا شناخته شده بود و روسای […]

درباره امام صادق
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۱
۱۱ام دی، ۱۳۸۹

یک روز حسین زاده(عطار پور)، شکنجه گر ساواک شاه مرا از سلول احضار کرد و در آنجا پدر پیر و زجر دیده ام را دیدم که دوران زندانش پایان یافته […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۱