facebook
سفرهای شریعتی به مکه
۲۲ام فروردین، ۱۳۹۰

یکی از فعالیتهای مذهبی حسینیه ارشاد فرستادن کاروانهای زیارتی به حج بود که هدف موسسه از این کار ، آشنایی هر چه بیشتر افراد و علاقه مندان به مسائل مذهبی […]

سفرهای شریعتی به مکه
کوتاهی از حج دکتر شریعتی
۳۰ام آذر، ۱۳۸۸

اکنون هنگام در رسیده است،لحظه ی دیدار است.ذی حجه است،ماه حج،ماه حرمت،شمشیرها آرام گرفته اند و شیهه ی اسبان جنگی و نعره جنگجویان و قداره بندان در صحرا خاموش شده […]

کوتاهی از حج دکتر شریعتی