facebook
شریعتی و قیام ۱۵ خرداد
۳۰ام فروردین، ۱۳۹۰

علی تا قبل از سال ۱۳۴۲ همراه با افراد فوق در اروپا و امریکا در چارچوب فعالیتهای جنبش دانشجویی یا در تشکیلات جبهه ملی فعالیت داشت . اما بعد از […]

شریعتی و قیام ۱۵ خرداد