facebook
زن متدین دیروزی یا زن متجدد امروزی؟؟ مسئله این است
۱۱ام آذر، ۱۳۸۹

دکتر شریعتی در کتاب ارزنده “فاطمه، فاطمه است”، ضمن آنکه حضرت زهرا را اسوه حسنه و الگوی کامل برای پیروی زنان مسلمان معرفی می‌کند، بحث‌هایی جالب و دقیق نیز درباره […]

زن متدین دیروزی یا زن متجدد امروزی؟؟ مسئله این است