facebook
و اکنون که اسلام ماسکی فریبنده بیش نیست..
۷ام مهر، ۱۳۸۹

ما اگر به سادگی تسلیم شدیم تنها به این دلیل بود که خود را در برابر اسلام و در حمایت از نظام فساد ، ظلم و فریبکاری ساسانی – اشراف […]

و اکنون که اسلام ماسکی فریبنده بیش نیست..
آن جاده ی روشن و خیال انگیز
۲۹ام مرداد، ۱۳۸۹

به نظاره آسمان رفته بودم گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلقی که بر آن ، مرغان الماس پر ستارگان زیبا و خاموش ، تک تک از غیب […]

آن جاده ی روشن و خیال انگیز
بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست
۲۹ام تیر، ۱۳۸۹

ساعت ها را بگذارید بخوابند، بیهوده   زیستن   را نیازی به شمردن نیست. دکتر علی شریعتی

بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست
تولدی دیگر
۸ام بهمن، ۱۳۸۸

منبع : دفترهای سبز،عارفانه ها،دکتر علی شریعتی،به کوشش دکتر محمد رضا حاج بابایی من اکنون ایستاده ام و خود را می نگر م که دارم از پس تکه ابرهای نمودین […]

تولدی دیگر
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم
۸ام بهمن، ۱۳۸۸

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گریستم ، گفتند بهانه است خندیدم ، گفتند دیوانه است […]

دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم
امام حسن در کتاب حسین وارث آدم
۳ام بهمن، ۱۳۸۸

حسن وارث حکومتی است که از پدر مانده و فرمانده سپاهی است که در درونش نفاق تا اعماق صمیمی ترین یاران وی نفوذ کرده، بهترین افسران و فرماندهان سپاه، پنهانی […]

امام حسن در کتاب حسین وارث آدم