facebook
اسلام شناسی درمشهد و جنجال مخالفان
۲۴ام فروردین، ۱۳۹۰

دکتر شریعتی به رغم اینکه در دانشکده ادبیات تدریس می کرد ولی هفته ای یک بار روزهای پنجشنبه و جمعه شب به تهران می آمد و در حسینیه ارشاد سخنرانی […]

اسلام شناسی درمشهد و جنجال مخالفان