facebook
روح خویشاوند
۱ام خرداد، ۱۳۹۰

حرف هایی هست که کلماتش همچون سپند بر آتش ، در مجمر روح بی قرارند و آدمی را سراسیمه و بیتاب همچون روح سرگردان از شهر و دیار برون می […]

روح خویشاوند
ترجمه سلمان پاک و رسالت فرهنگی شریعتی
۲۸ام فروردین، ۱۳۹۰

علی که از یک فضای باز و پرشور مبارزاتی به وطن بازگشته بود خود را غریب و بی پر و بال می دید ، تا کم کم با این محیط […]

ترجمه سلمان پاک و رسالت فرهنگی شریعتی