facebook
تعامل با سه گانه های شریعتی
۹ام تیر، ۱۳۹۱

قصه پر ماجرای من و شریعتی، دارای فراز و نشیب هایی بوده است که سراسر از لبخند، درد، غصه و قصه و دعوا و مرافعه و آشتی کردن است. آری […]

تعامل با سه گانه های شریعتی