facebook
انتخاب اسم برای مونا !
۹ام خرداد، ۱۳۹۳

در شب سخنرانی «فاطمه فاطمه است» در حسینیه‌ی ارشاد، فرزند چهارممان «مونا» در مشهد به دنیا آمد. من که در آن زمان به علت تدریس در مشهد مجبور بودم تنها […]

انتخاب اسم برای مونا !
زیبایی از نظر شریعتی
۷ام خرداد، ۱۳۹۳

علی با نقد رفتارهای شاعران بریده از مردم, زیبایی را از محدوده‌ی نمودهای محسوس و ظاهری خارج می‌سازد و ردپای آن را در گستره‌ی نهضت‌ها و انقلاب‌ها، ایثارها و گذشت‌ها […]

زیبایی از نظر شریعتی
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۵
۲۶ام دی، ۱۳۸۹

پس این شریعتی کجاست ؟ پوران شریعت رضوی: {دکتر} خودش به شوخی می گفت، این منم کسی که هیجده ماه تنها در زندان انفرادی به سر بردم و سالم ماندم، […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۵
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۴
۱۴ام دی، ۱۳۸۹

پوران شریعت رضوی: در طول ۱۸ ماهی که در زندان بود، در سلول مجرد به سر می برد، یکی دو دفعه دیگر هم گویا کسانی را به سلول او برده […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۴
تاثیر جنبشهای آزادیبخش بر شریعتی
۴ام دی، ۱۳۸۹

کشمکشهای جناحهای درون اتحادیه دانشجویی بر سر مسائل فرعی ، روح علی را آزرده خاطر می ساخت او که بعد از تحولات داخلی جامعه ایران بر سر شوق آمده بود […]

تاثیر جنبشهای آزادیبخش بر شریعتی
فعالیتهای شریعتی در کنفدارسیون دانشجویی در فرانسه
۱۵ام آذر، ۱۳۸۹

علی ضمن ادامه تحصیل در فرانسه بین سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۳ و حضور در کلاسهای درس استادان بنام تاریخ و جامعه شناسی ، در بین دانشجویان و محافل اپوزیسیون خارج […]

فعالیتهای شریعتی در کنفدارسیون دانشجویی در فرانسه