( اَلحَمدُ للّه رَب العالَمین )

Buy Valium Sydney توسط · منتشر شده · بروزرسانی شده

http://unionsquarepharmacy.com/2012/01/08/affiliated-orgs-healthmart/ ( اَلحَمدُ للّه رَب العالَمین )
فاتحه الکتاب -آیه ی یک

Ordering Valium Online Uk رسالت به عنوان یک ایدئولوژی الهی به نجات طبقه ی محروم است مبارزه با قوانین وضعی و ارزش های هنری و اخلاقی که وابسته به طبقه ی حاکم است چنین شد که شکستن « » و « عزّی » و فرو ریختن بتهای اشرافی – شعر جاهلی – که هنر پر صنعت و زیبایی بود و در عین حال انباشته از تفنن های اشرافی – نیز نابود شد.
و لباسها و آرایش ها و دبدبه و شکوه و جلال اشرافیت همه فرو ریخت و دیگر کسی نتوانست از اجدادش بگوید و به مداحی فلان خان و خانواده بنشیند چرا که « اَلحَمدُ للّه » سپاس از آن خداست .

مطالب مرتبط

Subscribe
Notify of
guest