نیایش های دکتر شریعتی

خدایا ! عقیده ی مرا از دست عقده ام مصون بدار

خدایا ! به من قدرت تحمل عقیده ی مخالف ارزانی کن

خدایا! رشد عقلی و عملی ، مرا از فضیلت ِ تعصب ، احساس و اشراق محروم نسازد

خدایا ! مرا همواره آگاه و هوشیار دار ، تا پیش از شناخت ِ درست و کامل کسی یا فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم.

خدایا ! جهل آمیخته با خود خواهی و حسد ، مرا رایگان ابزار قتاله ی دشمن ، برای حمله به دوست نسازد.

خدایا ! شهرت ،منی را که می خواهم باشم ، قربانی منی که می خواهند باشم نکند

خدایا ! در روح من اختلاف در انسانیت را با اختلاف در فکر و اختلاف در رابطه با هم میامیز ، آنچنان که نتوانم این سه اقنوم جدا از هم را باز شناسم.

خدایا ! مرا به خاطر حسد ، کینه و غرض ، عمله ی آماتور ظلمه مگردان.

خدایا ! خود خواهی را چنان در من بکش که خود خواهی دیگران را احساس نکنم و از آن در رنج نباشم

خدایا ! مرا در ایمان اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصیان مطلق باشم

خدایا ! به من تقوای ستیز بیاموز تا در انبوه مسئولیت نلغزم و از تقوای ستیز مصونم دار تا در خلوت عزلت نپوسم

خدایا ! مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان

اضطراب های بزرگ، غم های ارجمند و حیرت های عظیم را به روحم عطا کن

لذت ها را به بندگان حقیرت بخش و درد های عزیز بر جانم ریز.

خدایا! مگذار که آزادی ام اسیر پسند عوام گردد….که دینم در پس وجهه ی دینیم دفن شود…که عوام زدگی مرا مقلد تقلید کنندگانم سازد..که آنچه را حق می دانم بخاطر اینکه بد می دانند کتمان کنم

خدایا ! به من توفیق تلاش در شکست..صبر در نومیدی..رفتن بی همراه..جهاد بی سلاح..کار بی پاداش..فداکاری در سکوت..دین بی دنیا..خوبی بی نمود…دین بی دنیا…عظمت بی نام… خدمت بی نان..ایمان بی ریا…خوبی بی نمود…گستاخی بی خامی…مناعت بی غرور..عشق بی هوس ..تنهایی در انبوه جمعیت…ودوست داشتن بی آنکه دوست بداند…روزی کن

خدایا !آتش مقدس شک را آن چنان در من بیفروز

تا همه یقین هایی را که در من نقش کرده اند بسوزد

وآنگاه از پس توده ی این خاکستر

لبخند مهراوه بر لبهای صبح یقینی

شسته از هر غبار طلوع کند

خدایا! مرا از چهار زندان بزرگ انسان :«طبیعت»، «تاریخ» ،«جامعه » و«خویشتن» رها کن ، تا آنچنان که تو ای آفریدگار من ، مرا آفریدی ، خود آفرید گار خود باشم، نه که چون حیوان خود را با محیط که محیط را با خود تطبیق دهم.

خدایا ! به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم ومردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم.

خدایا ! قناعت ، صبر و تحمل را از ملتم بازگیر و به من ارزانی دار.

خدایا ! این خردِ خورده بین ِ حسابگر ِ مصلحت پرست را که بر دو شاهبال ِ هجرت از« هست »و معراج به « باشد» م ، بند های بسیار می زند ، رادرزیر گام های این کاروان شعله های بی قرار شوق، که در من شتابان می گذرد ، نابود کن.

خدایا! مرا از نکبت دوستی ها و دشمنی های ارواح ِ حقیر ، در پناه روح های پر شکوه و دل های همه ی قرن ها از گیلگمش تا سارتر و از سید ارتا تا علی و از لوپی تا عین القضاه و مهراوه تا رزاس ، پاک گردان.

خدایا ! تو را همچون فرزند بزرگ حسین بن علی سپاس می گذارم که دشنان مرا از میان احمق ها بر گزینی ، که چند دشمن ابله نعمتی است که خداوند به بندگان خاصش عطا می کند.

خدایا !مرا هرگز مراد بیشعور ها و محبوب نمک های میوه مگردان.

خدایا ! بر اراده، دانش ، عصیان ، بی نیازی ، حیرت ، لطافت روح ، شهامت و

تنها ئی ام بیفزای.

خدایا ! این کلام مقدسی را که به روسو الهام کرده ای هرگز از یاد من مبر که :«من دشمن تو و عقاید تو هستم، اما حاضرم جانم را برای آزادی تو و عقاید تو فدا کنم».

خدایا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی می کشاند مرا با نداشتن و نخواستن روئین تن کن.

خدایا به هر که دوست می داری بیاموز که : عشق از زندگی کردن بهتر است و به هر که دوست تر میداری بچشان که دوست داشتن از عشق برتر.

خدایا ! مرا از همه ی فضائلی که به کار مردم نیاید محروم ساز . و به جهالت ِ وحشی ِ معارفِ لطیفی مبتلا مکن که در جذبه ی احساس های بلند و اوج معراج های ماوراء ، برق گرسنگی در عمق چشمی و خط کبود تازیانه را به پشتی، نتوانم دید.

خدایا ! به مذهبی ها بفهمان که

آدم از خاک است

بگو که : یک پدیده ی مادی به همان اندازه خدا را معنی می کند که یک پدیده ی غیبی ، در دنیا همان اندازه خدا وجود دارد که در آخرت . و مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد.

خدایا ! به من بگو تو خود چگونه می بینی ؟ چگونه قضاوت می کنی ؟

آیا عشق ورزیدن به اسم ها تشیع است ؟

یا شناخت مسمی ها؟

و بالاتر از این – یا پیروی از رسم ها؟

خدایا! چگونه زیستن را تو به من بیاموز ، چگونه مردن را خود خواهم دانست.

خدایا مرا از این فاجعه ی پلید مصلحت پرستی که چون همه گیر شده است ، وقاحتش از یاد رفته و بیماریی شده است از فرط عمومیتش ، هر که از آن سالم مانده بیمار می نماید، مصون دار تا: به رعایت مصلحت ، حقیقت را ضبح شرعی نکنم.

خدایا ! رحمتی کن تا ایمان ، نان و نام برایم نیاورد ، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم تا از آنها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار میکنند ، نه از آنان که پول دین را میگیرند و برای دنیا کار می کنند.

30 دیدگاه دربارهٔ «نیایش های دکتر شریعتی»

 1. شکرخدایی که حق را به همه نمایاند
  درقبال فهمیدن هر حقیقتی ماوظیفه داریم اگربا خواندن این متن برای حقیقتی روشن شدودرکی حاصل گردیدنباید خاموش بمانیم به این دنیانیامده ایم تاخاموش باشیم؟و اگرخاموش باشیم نسبت به جامعه مان ظلم کردیم
  خدایا مسئولیت رابه مابیاموز

 2. خیلی زیبا بود تمام مطالب این سایت زیبا هستند خدا شما را حفظ کند و برایتان نیرویی بیشتر عطا کند تا بیشتر در این عرصه کار نمایی
  یاحق

 3. زندگی برای ساختن است نه برای گزراندن بمان برای ساختن و بساز نه برای ماندن
  عالی بود متشکرم از همه کسانی که در این راه زحمت کشیدن

 4. خدایا مارایاری فرمابه خوشبینی توخوشبین باشیم وبه بدبینی تو بدبین که دراین جامعه اگر بیش از حد(در حد افراط) نسبت به مسائل وقضایا واشخاص وحزب وگروه خاص خوش بین بین باشیم مارا از شناخت باطل باز میدارد واگر بیش از حد ( درحدافراط )بدبین باشیم مارا از شناخت حق باز میدارد
  خداوندانسبت به شناخت فهم عمیق حق وباطل مارا یاری فرما تا در طرفداری از حق ومخالفت با باطل دچار افراط وتفریط نگردیم

 5. باسلام نمیدونم چراسایت عاشقونه بسته شده شایدم من ندیدم در هرصورت سایت خوبی بوداما یه چیزی:فکرکنم بقیه هم مثل من خسته شده باشنداز این همه تکراروسردرگمی های پیچ درپیچ که کمتر میشه دکتر رو فهمید شایدم منی که فکر کنم نیم منی هم نشده باشم زندگی رو سخت می بینم گهگاهی که تو سایت دکترمیام آروم میشم ولی بیشترسردر گم میشم امادلیل سردر گمیم اینه که دکترچه جوری به خداش رسیده که اینقدر پرازعطوفتی هست که به خاطر عشق به خداش تودلشه …

 6. تشکر
  این جمله الهام بخش دکتر بود که آندره ژید گفته
  عظمت در نگاه توست نه در چیزی که میبینی.

 7. خیلی زیبا بود.

  “وقتی آزادی قلم و اندیشه است به میزان تن ها عقل وجو دارد و شخص وجود دارد و در تصادم این هاست که فرهنگ و تمدن به وجود می آید.” دکتر شریعتی

 8. معرکه بود.امیدوارم روزی فرا برسد که همه ی ادمها کمی فکر کنند همین کافیست………

 9. salam,man hamishe tu neveshtehay doktor donbal harfe del khodam migardam ke hich kas nemitune darkesh kone va vaghti ke daghighan un harfe delamo tu neveshte hay doktor mibinam kheili aarum misham.rahmat be ravan pakash bad

 10. واقعا عالی بود دست شما درد نکند خیلی خیلی جالب و قشنگه اگه میشه به منم سری بزنید شاید به دردتون بخوره ممنونم راستی نظر هم یادتون نره

 11. سلام نمیدونم چرا ولی تو متنهای دکتر شریعتی ارامشی هست که ادم با خوندن اونها ناخواسته پا به دنیای عجیب و در عین حال اشنایی میگذارئ.

 12. سلام آقای کاظمی
  حتا با عینک ته استکانی و زوم چند برابر هم خواندن این فونتی که انتخاب کرده اید برای نیایش های دکتر شریعتی نتوانستم بخوانم

  قربون شکل ماه و چش و ابروت – تصدقت آخه یا فونتت چند برابر درشت ترش کن یا با یه فونت دیگه می نوشتی. درسته نستعلیق عروس خط هاست اما گاهی یه جاهایی به کار نمیاد
  ممنون

 13. همیشه از سکوت چگونه فریاد زدن را بیاموز

  دکتر شریعتی استادی بودن که شاید درتاریخ به ندرت یافت شوند.لابه لای همه حرفاشون فقط بوی انسانیت میاد.آرامش و …..

 14. خسته نباشی
  خیلی زیبا بودن , اول دم استاد بزرگ گرم ,بعدش دم شما دوستان عزیز گرم
  با اجازتون یکی از قسمت ها رو میذارم توی وبلاگم
  البته حق کپی رایت هم فراموش نمیشه
  اگه خواستین ی نگاهی بندازین
  مرسی
  یا حق
  http://titanic1912.blogfa.com/post-139.aspx

 15. خدایا ! مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان
  اضطراب های بزرگ، غم های ارجمند و حیرت های عظیم را به روحم عطا کن لذت ها را به بندگان حقیرت بخش و درد های عزیز بر جانم ریز.

  دوستان عزیزی که از خوندن این متن لذت بردین:کدومتون حاضرین این دعای دکتر شریعتی در حقتون مستجاب بشه؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *