شهادت حمزه‏اى‏

«حمزه یک قهرمان مجاهد است که براى پیروزى و شکستن رفته، شکست خورده و کشته و شده است… حمزه و سایر مجاهدان براى پیروزى آمده بودند – البته با احتمال این که اگر هم مرگ شده، شد – و هدفشان پیروزى و شکستن دشمن … بنابراین حمزه‏اى و شهادت حمزه‏اى، عبارت است از مردى و کشته شدن مردى که آهنگ کشتن دشمن کرده است.”

دکتر شریعتى شهداى حمزه‏اى مجاهدانى مى‏داند که نه براى شهید شدن، که کشتن و شکست دادن دشمن میدان جهاد شتافته‏اند و شهادت، آنها انتخاب کرده و روزى آنها شده است. به عبارتى وظیفه اولیه اسلامى شهداى حمزه‏اى، شکست دشمن و حفظ اردوگاه اسلام است، لیکن قضاى الهى بر سرنوشت ایشان، شهادت نوشته است. بنابراین، شهید حمزه‏اى آرزومند شهادت است ولى در پى آن نمى‏باشد؛ که وظیفه اولیه خود شکست دادن دشمن مى‏داند. و در صورت لزوم، از شهادت استقبال مى‏کند.

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of