حجاب در تفکرات شریعتی و مطهری

پای به سن تکلیف گذاشته ایم، بزرگان گفته اند که دختر باید حجاب خود را حفظ کند و از نامحرم خود را بپوشاند. همچنین اگر در خانواده ایی با بنیه دینی کم نیز بوده ایم باز این “باید” را به گونه ایی دیگر قبول کرده ایم. از طرف دیگر هم اگر در خانواده ایی پرمایه از لحاظ دینی زندگی کرده ایم “باید” ی حجاب، باز هم ما را فرا گرفته است.

با دوستان که صحبت میکنیم، وقتی مقوله حجاب و پوشش به میان می آید اکثراً با دلی پر میگویند که باز هم کلاس دینی و آخوند موعظه کن و این را بکن، آن را بکن ! میگذریم از مسببان و بانیان این منفی نگری ها به دین که هر چه کردند برای آخرت خود آتش اندوخته اند. اما حرفمان این است که چرا وقتی صحبت از حجاب میشود، نا خودآگاه همه نظرها به سمت “چادر” که پارچه ایی است معمولاً سنگین و سیاه رنگ، جلب میشود و این زمان است که جبهه گیریها آغاز و حجاب زیر سوال میرود و گاهی حتی دین نیز زیر سوال میرود و به محدودیت نمایی و خفگان متهم میشود ؟!

فی الواقع تعریف دین اسلام از حجاب “چادر” است؟ این بحث از آن جمله موضوعاتی است که بسیار در موردش نظریه داده شده، نقد زده شده و گاه ذات آن نیز انکار شده است. حال با توجه به قبول اصل وجود حجاب برای زن در دین اسلام، موضوع این است که حجاب تعریف شده در اسلام منحصراً به چادر ختم میشود یا همین فرض که “چادر” حجاب برتر است؟ شاید در باب آسیب شناسی چادر سخن گفتن در این نوشته بجا و معقول نباشد. اما اگر این امر را قبول کنیم که حجاب در دین اسلام “چادر” تعریف نشده است، بسیاری از منفی نگریها و جبهه گیری ها به اصل مقوله حجاب، از بین برود و بشود در نوع پوشش و حجاب سخن به میان آورد.

دکتر شریعتی در باب مقوله حجاب و “چادر” نظر بجایی را مطرح کرده اند که : ” اصل حجاب اسلامی بعنوان یک قانون فقهی یک اصلی است که هر انسان آگاه و روشنی برایش منطقی قابل پذیرش است. اما امروز این سنت و این اصل اسلامی چنان مخلوط شده که در ذهن همه بصورت دو کلمه مترادف ( حجاب – چادر ) در آمده است و آنوقت روشنفکر به عنوان حمله به چادر، به حجاب حمله میکند! و متقابلاً متعصبین بعنوان دفاع از حجاب، متاسفانه از چادر فقط دفاع میکنند و هر شکل دیگری را نفی میکنند و بشدت منکر میشوند.” ( پاورقی 1 )

میبینیم که دکتر شریعتی به عنوان یک روشنفکر جوان انقلابی و در آن دوران این چنین دقیق خلط انگیزه و انگیخته حجاب را موشکافی میکند و در ادامه به آسیب شناسی این بحث اشاره میکند : ” میبینیم در این تصادم چه چیزها از بین میروند و مجال برای طرح چه حقایقی از دست میرود ” ( پاورقی 1 )

متاسفانه حقیقت همین است که بسیاری از باورها و اعتقادات دینی ما در اسلام دچار اینچنین تعارضها شده اند و برداشتهای نابجا و نا صحیح موجبات ضربه به دین را فراهم کرده و ثابت شده است این جراحات عمیق اگر دچار عفونت نشوند، خیلی دیر تسکین پیدا میکنند. بسیاری از روشنفکران ما در باب حجاب سخنها دارند چنانکه استاد مطهری نیز میگوید :
” مساله چادر بعنوان یک مشکل و یک اصل اسلامی است و چادر در یک شکل خاص، یک سنت اجتماعی برای قوم خاص است. از این دو یکی بر حسب اختلاف در آب و هوا، نظام اجتماعی و در مرحله فرهنگی از این مملکت به آن مملکت، از این زمان به آن زمان، این فرم تغییر پیدا میکند.” ( پاورقی 2 )

چنانکه اکنون نیز به وفور میبینیم مادرانی چادری همراه دخترانی با پوشش غیر چادر. این امر نشان دهند همان مقتضیات زمان و فرهنگ هر کشور است که به ظاهر با این تضاد فرهنگی بین مادر و دختر نمود می یابد. نکته ایی که قابل ذکر در جامعه امروز ماست،‌ انحراف از قبول یک اصل طبیعی است. با تاسف تمام شاهد هستیم که امروز، علت فرار از چادر و در واقع اصل حجاب و بی بند و باری فرهنگی، دین گریزی و دل زدگی از مقوله حجاب است که بین دختران و زنان امروز ما بسیار دیده میشود. فراری که شاید با سطحی نگری بتوان آن را با تجدد و تمدن همخوان و همسو دانست. که در واقع همین فرار یکباره و افسار گسیخته باعث این بی بنده و باری های جامعه امروز است که آسیب شناسی جدی و عمیق را میطلبد.

استاد مطهری در کتاب مساله حجاب، ابتدا اصل حجاب را مطرح کرده اند و پس از آن با توجه به مقتضیات فرهنگی و عرف جامعه پوشش را قابل تغییر و انعطاف پذیر دانسته اند. در واقع در بحث حجاب ما نباید سطحی بنگیریم و اصل انعطاف پذیری و تجدد دین را به فراموشی بسپاریم. چه بسیار دختران و زنانی که در جامعه با حجابی معقول و قابل پسند اسلام، زندگی میکنند اما بیشتر از زنان بی بند و بار، تحمیل میشوند و متهم به ساده انگاری دینی. این تعصبات نا رواست که باعث نفرت از دین و حجاب شده و موجبات بهانه گیری هایی مثل محدودیت حجاب، ناحق کردن حقوق زن و قدیم بودن دین را موجب میگردد.

کاش متولیان دین امروز ما میدانستند با اظهار نظرهای سطحی و کوبنده و متعصبانه از وضعیت فرهنگی جامعه، چه ضربات مهلکی بر تن دین وارد میکنند. کاش کمی هم به فکر جبران ضربات پیشین خود بودند، اما حیف که این کاشها راه به جایی نخواهد برد و این مردمان سرزمین اسلام، همچنان در گرداب نابخردی آنان فرو خواهند رفت.

پا ورقی :
1- انتظار عصر حاضر از زن مسلمان – دکتر شریعتی
2- مساله حجاب – استاد مطهری

40 دیدگاه دربارهٔ «حجاب در تفکرات شریعتی و مطهری»

  1. اگر در ایران نباشد بله.اگر خیلی مایلید که ادامه جواب من را بشنوید به مطلب زیر توجه کنبد.
   روزی مرد مسیحی که تازه مسلمان شده بود.به پیش یکی از عالمان مسلمان میرود و به او اینگونه سخن می گوید:
   من قبلا وقتی مسلمان نبودم هیچ تفاوتی برای نداشت کسی که از کنارم می گذرد مرد باشد یا زن .بد باشد یا خوب.ولی الان وقتی دختری با حجاب کامل از کنارم می گذرد وسوسه می شوم که کاری کنم.
   عالم در جواب با روی باز به آن شخص می گوید که الان تازه داری مسلمان شدن را می فهمی.
   پس شما خودتان قضاوت کنید که شیطان و وسوسه هایش به سراغ چه کسانی می آیند.
   والسلام

   1. این حرف شما قبول اما به نظر من در مسله حجاب باید یک بازفهمی اساسی بشه چون انقدر دین و بزرک کردن و حجیم که جوانی مثل من میترسه اصلا طرفش بره.انقدر بستنش که ادم فکر میکنه اگه بره سمت دین دیگه دنیا رو باید بی خیال بشه
    بد بخت کسی که دنیا رو به خاطر اخرت رها کند و بد بخت تر از ان کسی است که اخرت را به خاطر دنیا رها کند
    این حرف حضرت علی با دیدی که الان برای جوانها درست کردن خیلی فرق میکنه…

    1. خوب برادر اون فرد مسیحی از کجا معلوم مسلمان شده؟
     من که 20 ساله مسلمانم همچین حسی نداشتم اتفاقا وقتی یک خانوم با حجاب کامل از کنارم رد میشه بهش احترام فوق العاده ی قائلم واونو بهتر از خودم می دونم

 1. نمیدانم چه شده که آنان که فقیر علم دینند خود را غنی آن میبینند و اغنیا را نیز فقیر میشمارند.
  نمیدانم چه شده که آنان که فقیر علم دین را میبینند او را غنی آن میخوانند.
  چرا زمانه نادانان را دانا و دانایان را نادان میداند؟
  آیا معصوم(علیه السلام) قتیل الحمار را شهید خواند؟
  چرا زمانه هر کس را که زمین میخورد یا زمین او را میخورد شهیدش خطاب میکند؟
  حجاب زهرا(سلام الله علیها)، فعل زهرا(سلام الله علیها)، قول زهرا(سلام الله علیها) ملاک عمل ماست یا اجتهاد برباد ریشه در آبان؟
  زهرا(سلام الله علیها) ریشه در فردوس دارد.
  او میفهمد یا….
  چرا عفت را بازیچه الفاظ و متون ادبی که جز خود و مگسان گرد شیرینی و برباد دادگان اندیشه ی باز و متعصبین ضد ارزش و نادانان دانا نما کرده ایم که والله تمام دین و عقل را سوار بر فهم خویش کنیم جز به چادر نمیرسیم.
  شما حجابی را که محرک هوسبازان و غیر آنان نباشد به ما معرفی کنید.
  مگر دم از حجاب در اسلام نمیزنید؟ اسلام قرآن دارد و قرآن سوره ی نور دارد که برای اهل بصیرت هم منوَّر است و هم منوِّر.
  اسلام گفته که برجستگی های بدن زن نمایان نباشد.شما جز چادر معرفی کن تا ما بر تن کنیم.
  خدایا پناه به تو میبریم از شیاطین از جن و انس.

  1. تائسف بد ضایع شدی ها‏!‏
   دیدی که عقل کل نیستی و خیلی ‏
ها ‏
بیشتر ‏
از ‏
تو ‏
میفهمن
   خوب مگه مجبوری حرفی بزنی که خودتم ‏
درستشو ‏
نمیدونی
   اصلا چرا گفتم درستشو
   برای من ثابت کن که همه چیه قرآن درست
   ثابت کن که دستکاری و تحریف نشده
   معجزه تویی معجزه یه الاغه معجزه یه سوسکه معجزه عقل و شعوره که بعزیا ازش استفاده نمیکنن
   پس لطفا ‏
دست ‏
از این به ‏
نظر من یحرافه گویی ‏
هابردار

   1. خداعقل داده بیندیش چه صحیح است

    حامد جان توقران چیزی بجز حقیقت ومنطق ودرس نیست – بابت تحریف یاصحتشم کسی لازم نیست ثابت کنه خودت باید زحمت بکشی بگردی توهمین زمانه خودمونم معجزات هست همون ملاکاظم اراکی برو بپرس ببین اگه قصد داری راه صحیحو پیداکنی/؟

 2. آقای تأسف …
  شما و هم‌فکرانتان خیلی وقت است که در ایران منسوخ شده‌اید، جواب به شما اصلا نیاز به دلیل و منطق ندارد.
  چون سوال شما در اصل دلیل و منطق ندارد.

 3. جناب تاسف تو مختاری هر چه می پسندی برای خود بپسندی نه برای دیگران حکم کنی هر حجابی که می پسندی بر گزین اما برای دیگران نظر نده.

 4. جناب تاسف این کلمه ی برجستگی باز جدیدا از تو قران پیدا شده؟!!! ( ضمنا دوستان عزیز در هیچ کجای قران حجاب اجبار شناخته نشده، و مهمتریت حجاب ، حجاب درونی شماست…

   1. این ایه واسه کسیه که هنوز وارد دین نشده جناب! نه واسه ما که ادعا می کنیم مسلمونیم و میزنیم زیر همه چی. اگه وارد اسلام شدی مرد و مردونه باید تا تهش بری.
    پس این ایه واسه اختیار در انتخاب دینه. نه در انجام اعمال!!!

 5. با سلام واقعاً جای تأسف داره که بعضی ها در مورد دین، اسلام، حجاب و قرآن اینطور فکر می کنند
  البته این تأسف برای اونا نیست بلکه برای حکومت اسلامی، مسئولین و خانواده هاست. بی مورد نیست که خداوند می فرماید یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت برتر است.
  در بسیاری از دستورهای دینی به اقتضای فهم و شعور و درک مردم زمانه مسائلی بیان شده که شاید برای ما امروزی ها قابل هضم نباشد. و این وظیفه عالمان زمان ماست که دین را به زبان ما جوان ها و امروزی ها تفسیر کنند و تحویل ما بدهند. حالا اگر کم کاری می کنند دلیل بر نقص دین نیست. همه آنچه که خدا در دین به ما توصیه کرده علاوه بر ثواب و عقاب اخروی دارای اثرات فراوان در دنیا و زندگی ماست.
  اگر از بدن مراقبت نکنیم مریض می شویم در دین گفته شده که آسیب رساندن به بدن گناه دارد. یا مثلاً پیامبر فرمود اگر مسواک زدن برای امتم سخت نبود آنرا واجب می کردم. الان مسواک زدن سخته؟ خوب هیچ روحانی و یا مبلغ و مفسری روی منبر ها از مسواک زدن حرف نمیزنه چرا؟ دلیل بر نقص اسلامه؟
  حجاب چه در ایران باستان و چه در اسلام و چه در ادیان دیگر فقط برای ثواب اخروی نیست.همه می دانیم که حجاب آثار اجتماعی فراوان دارد.
  بی حجابی علل و عوامل متعددی دارد از جمله سنت گریزی جوانان، اجباری بودن آن، میل به آزادی طلبی، فشار خانواده های مذهبی، الگوهای غلط مانند هنرپیشگان و هنرمندان، میل به زیبایی، جلب توجه مردان، ازدواج وانتخاب شدن بهتر، درخواست شوهر و خانواده، هنجار شکنی و مقابله با قانون، نارضایتی از خانواده ، دوستان و اطرافیان، محیط زندگی، دانشگاه و مراکز فرهنگی، تبلیغات گسترده. مد و عوامل دیگر. حل این عوامل به عهده مسئولان جامعه و خانواده هاست حالا اسلام هم توصیه هایی در این زمینه کرده
  عوارض و عواقب بی حجابی برای زنان:
  خود برتربینی و غرور- اعتماد به نفس کاذب- تزلزل شخصیت- سستی ایمان- عادت به گناه- بی حیایی-ارتباطات نا مشروع-کم اهمیت شدن خانوده-انحرافات ذهنی-تبدیل شدن به وسیله برای لذت دیگران-قرار گرفتن در معرض تجاوز و تعدی-رکود موفقیت و پیشرفت
  عوارض و عواقب بی حجابی برای مردان:
  سستی ایمان-دریدگی پرده حیا-لذت کاذب-جرأت تجاوز و تعدی-تنوع طلبی در ارتباط با زنان-کم میلی به ازدواج-کم اهمیت شدن خانواده-ارتباطات نا مشروع-انحرافات ذهنی-بی غیرتی-خود ارضایی-عادت به گناه
  عوارض و عواقب بی حجابی برای جامعه:
  نا امنی-رواج منکرات-بالا رفتن سن ازدواج-مریض شدن روان جامعه-عقب ماندگی علمی-بی مصرف شدن زن برای ساختن جامعه-مشغول شدن کاذب جوانان-دستمایه شدن حجاب برای افراد سود جو-کم رنگ شدن فرهنگ ها-هزینه های مالی
  حالا ممکنه کسی بگه اینا دروغه ولی اگر واقعا فکر کنید بزرگترین ضرر بی حجابی اینه که مردان که به طور غریزی به زنان مایل هستند و این میل به وفور در چشمانشان پیداست با نگاه کردن به زنان بد حجاب تحریک شده و این تحریک برای مجرد ها خودارضایی، پایین آوردن سن بلوغ جنسی، سکس های متعدد، بی اعتمادی به زنان برای ازدواج و ارضا شدن در خیابان ها و برای متأهل ها مقایسه زن خود با زنانی که دیده، بی میلی به همسر، علاقه به تنوع در سکس و… را به ارمغان میاره. این دلیل ها کافی نیست؟ یا اینکه جامعه اینجوری نیست؟
  حالا اگه بعضی ها فکر می کنند مرد ها نباید به زن های بی حجاب نگاه کنند و کسانی که نگاه می کنند مشکل روحی روانی دارند بهتر است بدانید اگر مردی ادعا کرد که از دیدن زنان بی حجاب تحریک نمی شود یا مثل سگ دروغ می گویید و می خواهد شما را فریب دهد تا طوری بپوشید که او می خواهد و یا اصلا او از نظر جنسی مرد نیست و هرمون های جنسی مردانه ندارد و یا تا اینجا از شما سیر شده و منتظر است جاهای دیگری را ببیند. همانطور که روند بد حجابی در جامعه دارد پیش می رود. هر روز یک قسمت از بدن زن؟!!!
  حالا نوع حجاب مهم نیست فقط باید تحریک کننده نباشد. امروزه خیلی از محجبه ها بیشتر از زنان برهنه مردان را تحریک جنسی می کنند.
  یا مثلا الان اگر کسی روبند و نقاب بزند خیلی جلب توجه می کند و پس روبند حجاب درستی برای زمان ما نیست
  حجاب باید باشد و حجاب درست باشد. حالا خوب است اگر در آن تنوع هم به وجود آورد و باید به زنانی که حجاب را از یک چیز تکراری و خسته کننده در می آورند فرین گفت و جایزه هم داد. فقط اصل حجاب حفظ شود.

  1. سلام
   میخوام راحت جوابتو بدم
   اینو گفتم که یه موقع بی ادبی برداشت نکنی
   حرفات درست این واقعیت جامعه امروز ماست
   اما آیا همیشه ماییم که باید خودمونو با جامعه وقف بدیم ‏
   نه ایطور نیست ‏
   گفتی اگه الان کسی رو بند بزنه بیشتر جلب توجه میکنه اره درسته راست میگی
   هنجار امروز جامعه میگه یه دختر تو خیابون مانتو اونم کوتاهشو بپوشه
   اگه غیر این باشه نا به هنجاره
   اگه فرا بیای بیرون و ببینی یه دختر با شلوار جین و یه لباس استین حلقه ای بیرون
   اومده ‏،‏ برات عجیبو نا به هنجاره نه؟
   ولی یادت باشه یه روزی همین مانتو کوتاه که الان هنجاره نا به هنجار بود.
   پس میتونیم نتیجه بگیریم که یه روزی مانتو کوتاه و شال و رو سری هم نابه هنچار میشه و جاشو به پوشش های راحت تر میده
   آره راحت تر ‏‏!‏
   البته راحتی یه جیز نسبیه و هر کسی دیدگاه خودشو داره
   ولی حودمونو گول نزنیم حتی مانتو کوتاه هم پوشش راحتی نیست چه برسه به چادر و وای واویلا چادر اوه اوه اوه دلم به حال کسی که مجبوره چادر سرش کنه میسوزه
   ای کاش که محدودیتی برای نوع پوشش نبود که هرکی هر چی دوست داشت میپوشید تا ما هم ای همه وقت و انرژی مونو صرف بحث در این مورد نمیکردیم
   جوونی که باید فکر سازندگی زندگی خودش دورو بریاش و چامعع و دنیاش باشه فکرش مشغول پوشش دیگران باشه.
   به امید این که یه روزی واقعان آزاد و آزاد اندیش باشیم و به همه حتی مخالفمون احترام بزاریم.

   1. سلام
    من اصلا نگفتم ماتنو کوتاه اشکال نداره. ببین ملاک ها و قوانین کاملاً‌ مشخص و واضح هستند. پوشش زن باید طوری باشه که مردان رو تحریک نکنه. من اینو گفتم. منظور از مردان هم همه مردان هستند. چه پسر 12 ساله روستایی چه پرفسور 60 ساله اروپا رفته.
    دوست عزیز شاید من و شما و خیلی از جوان های دیگر با دیدن برخی زنان و دختران تحریک نشیم، خوب طبیعی هم هست چون بعضی چیزها برای ما عادی شدن. اما خیلی های دیگر با دیدن یک نقطه کوچک هم حساس می شن. (برای نمونه در اینترنت سرچ کنید عکس پاهای زن ایرانی،‌ تا ببینید چند هزار عکس از پاهای زنان ایرانی چه در منزل و چه در خیابان و با مانتو و شلوار یافت می کنید) اگر اینها تحریک کننده نیستند پس چرا انقدر ترویج می شوند؟؟
    فقط کافیست به نظراتی که پسران و مردان ایرانی در مورد آنها گذاشتند تأملی بفرمایید.
    بله اگر شما به این چیزها اهمیت نمی دهید و به دنبال علم و پیشرفت و مسائل مهم تر هستید آفرین دارید.
    البته عادی شدن هم حدی دارد. خدا نکند روزی در جامعه اصیل و با فرهنگ ایرانی زنان هرچه بپوشند مردان عادی برخورد کنند. آنروز ایران متمدن ما مانند کشورهای چند صد ساله بی فرهنگ و بی تمدن شده، شالوده خانواده و ارزشهای زیبای آن از هم می پاشد و دیگر هیچکس پایبندی به محارمش هم ندارد.
    این بحث ها همه با تحقیق صورت گرفته اگر می خواهید متخصصانه در این موارد بحث کنید باید همه جوانب را بسنجید
    از طرفی تجربه و تحقیقات و پژوهش های داخلی و حتی خارجی ثابت نموده اند کسانی که در دوران مجردی تجربه ارتباط جنسی، عاطفی، دوستی و غیره کمتری با جنس مخالف داشته اند، پس از ازدواج لذت بیشتری از روابط خود می برند. اگر نمی خواهید این سخنان را قبول کنید می توانید خودتان تجربه کنید. اما به تجربه اش نمی ارزد چون حتی اگر روابط دوران مجردی با وقوع ازدواج پایان یابد، تفکرات جنسی و سکسی و نگاه ها و القاء ها همواره تا پایان زندگی به دنبال انسان می آیند.
    فدای کشور متمدن و با شکوه ایران و به قربان دین کامل و آسمانی و مهربان اسلام

   2. سلام عزیزم من یه دختر چادری هستم که تو دلت براش می سوزه،این انتخاب منه همونطور که مانتو انتخاب توئه بهرحال اگه روزی حس کنم روی سرم سنگینی میکنه برش میدارم اما جاش یه حجاب مناسب میزارم همه ما چادریها اونو به اجبار سر نمی کنیم.

   3. سلام
    آقا حامد من یه دختر چادری هستم و از تو می خوام که دلت برای من و امثال من نسوزه چون ما به اجبار کسی چادر سرمون نمی کنیم . این خواسته ی قلبی خودمونه

    امیدوارم اینو درک کنی

 6. سلام
  از تمامی عزیزانی که مایل به شرکت در تمامی مباحث دکتر شریعتی میباشند در آدرس زیر دعوت به عمل آورده میشود .
  وضعیت کنونی : 145 عضو فعال
  09379****10

  مدیر: درج شماره تلفن خلاف قوانین این وب سایت است

 7. با سلام
  در کشورهای غربی که حجاب اسلامی معنی ندارد نیز مسلمان وجود دارد شاید بهتر از ما هم باشند.باید افکارمان را نیز اصلاح کنیم.اگر افکار اصلاح شود بی بندو باری از بین می رود و این آموزش میخواهد و تفکر و مطالعه.انسان به اندازه فهمش از خدا پاداش میگیرد تنها پوشش زنان راه حل نیست.باید به گونه ای باشیم تا بی حجاب تحریکمان نکند.نگرشمان را اصلاح کنیم…
  یا حق

 8. سلام
  نظر من اینه که حجاب برای یه زن کاملاً لازمه . دوست عزیز من خودم یه دختر چادری هستم و اصلا دلم نمی خواد که چادرم رو از سرم بردارم و خواهشمندم که شما دلت برای اونایی که چادر سرشون می کنند نسوزه چون هیچ کس به اجبار چادر سرش نمی کنه . چادر نشون دهنده ی شخصیت انسانه . شما که خودت ادعا می کنی دلت برای اونایی که چادر سرشون می کنند می سوزه اگه ناموس خودت هم چادری باشه دلت براش می سوزه و سعی می کنی چادر رو ازش بگیری ؟ یا تشویقش می کنی که چادر سرش کنه و اندام خودش رو پشت چادر حفظ کنه؟

 9. سلام
  وقتی 13 -14 ساله بودم حجاب رعایت میکردم شرایط زندگیم عوض شد ومن کم کم بیحجاب شدم ازحجاب وادمای باحجاب بیزار بودم فکر میکردم احساس میکنن خودشون میخوان برن بهشت ومن بیحجاب و قعر جهنم میبینن.. ..ولی با همه کاری که میکردم نمازم و میخوندم تو هر شرایطی وحتی اخر وقت… تا دوسال پیش که یه اتفاق منو دوباره به عقاید قبلیم برگردوند البته نه عقاید اکتسابی پوچ قبلی اینبار دیگه 25 سال داشتم با کلی تجربه توروابط اجتماعی..
  میخوام اینو بهتون بگم که من از حجاب خودم لذت میبرم کاری هم به دیگرون ندارم ..اعتماد به نفسم ده ها برابر شده واز اینکه دقدقه تیپ زدن و توجه به نظر مردم و ندارم خیلی خوشحالم
  به همه بیحجابا پیشنهاد میدم یه چند وقتی حجاب بگیرن یا حداقل ارایش نکنن وکمی ساده باشن حتما از این ازادی وبی قیدی نسبت به جلب نظر دیگرون لذت میبرن….

 10. سلام
  آقا حامد ، من یه دختر چادری هستم و به هیچ نحوی حاضر نیستم که چادرم رو از سرم بردارم و ازت می خوام که دلت برای من و امثال من نسوزه چون ما به اجبار کسی چادر سرمون نمی کنیم . بدون که این حجاب و چادر خواسته ی قلبی ماست

  امیدوارم درک کنی

 11. دختری که انتخاب کرد

  من آدمی بودم با افکار بسیار خاص
  مانتویی بودم و تیپ اسپورت میزدم تا حوالی بیست سالگی
  دوست پسر هم داشتم حتی میخوام بهتون بگم که من بی حجاب خیلی برا پسرها شیرین تر بودم و راحت به سمتم میومدن هر انسان مزخرفی تو تاکسی جرئت تعرض به حریمم رو به خودش میداد من زیبا بودم و این عامل موجب آزارم میشد
  تا روزی که تصمیم گرفتم البته من دانشجوی دانشگاه سراسری تهران بودم و کتاب از دستم نمیفتاد خواندم و خواندم
  الان چادر رو انتخاب کردم در برابر چشمهای گرد شده همه دوستام و خدا رو شکر 3 سالی هست که هر روز مصم تر میشوم با اون تصمیم دیگه خیلی از گناه ها از زندگیم رفت خدارو شکر میکنم که با این انتخاب خودم رو از نگاه های هوس آلود دور کردم
  دوست پسرم هم با حجاب مشکل داشت احتمالا چشمش آزار میدید اما من انتخابم را کرده بودم انتخاب بین خدا و گناه
  اتمام رابطه احساسی که جز ضرر برای دختر چیز دیگری ندارد و انتخاب راهی که با توبه گشوده بود
  خدارو شکر میکنم که الان انسان موفقی هستم گذشته ام افتخاری ندارد اما :
  در دل تو مهر حق چون گشته نو
  هست حق را بیگمان مهری به تو

 12. سلام به همه دوستان
  مشکل ما اینه دین رو با سیاست قاطی کردیم
  خیلی از خانمها بخاطر نشون دادن نارضایتی از سیاست پوشش نامناسب دارن که وقتی میپرسی چرا میگن به اینا ربط نداره من هر جور بخوام لباس می پوشم
  حرف من اینه : گیرم که دولت ما بد ، که هیچم اینطور نیست ، ولی عزیزان اسلام چیش بده که ازش فرار میکنید؟ خدا مگه میتونه بد باشه؟
  حداقل با خودمون رو راست باشیم
  “زن رو اگه مثل یه درخت بدونیم ، اگه دور این درخت حصار نباشه هرکسی رد میشه میوه هاشو میکنه و میره ، یا اگه شاخه ای از درخت بیرون باشه (بیرون بود مو) هر کس و نا کسی به خودش اجازه میده از میوه اون درخت لذت ببره…
  خواهرای من شما رو تو قبر خودتون میزان ما رو هم همینطور حداقل تورو به هرچی بهش اعتقاد دارید جوری باشید که ضمینه ساز گناه کسی نباشد
  اینارو نگفتم که حرفهامو تحلیل کنید هرکسی یه برداشتی داره هرکسیم دوست داره خوب برداشت کنه هرکسیم دوست نداره بد برداشت کنه وظیفه ما امر به معروفه
  فقط اینو بدون زینب بخاطر حجابش خیلی کتک خورد…
  “به امید ظهور منتقم خون حسین (ع)”

 13. بدون شرح : مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشور های اسلامی در کتاب خاطراتش می نویسه:
  زنان مسلمان در حجاب سختی هستند که فساد به آن راه نمی یابد
  ما باید برای تسلط بر آنان زنان را تشویق کنیم که چادر از سر بیفکنند وبگوییم حجاب را خلیفگان بنی عباس رایج کردند واین یک دستور اسلامی نیست و آنگاه که زن مسلمان چادر از سر افکند جوانان را تشویق کنیم که به سوی آنان بروند تا فساد در میانشان افتد برای این منظور در دسترس قرار دادن شراب و همکاری دختران مسیحی بی حجاب و آراسته که در میان بازار های مسلمین رفت وآمد کنند تا زنان ودختران مسلمان با دیدن آنها تمایل به بی حجابی و اظهار زینت بیدا کنند کمک بزر گی به رسیدن ما به اهدافمان خواهد داشت . چون بس از مدتی همین زنان مسلمان با بوشیدن لباسهایی همجون انان بدون انکه بدانند خود به تبلیغ برهنگی میبردازند و کم کم بیحجابی عادی میشود و نسلهای بعدی حجاب را عجیب وسخت خواهند دید ما همانطور که اندلس را با شراب و فساد از مسلمانان بس گرفتیم اکنون هم می توانیم با استفاده از این دو مهره بر مسلمانان فائق اییم
  جنگ نرم تنها راه بیروزی وتسلط ما بر مسلمانان است چرا که تجربه نشان داده هر گاه به مرزها ی فیزیکی مسلمانان حمله شود آنان به سرعت باهم متحد می شوند و به خاطر اعتقاد به شهادت تا بای جان ایستادگی میکنند بنابراین ما باید در تمامی اعتقادات آنان تردید برانگیزیم از جمله حجاب و جهاد و انها را به عنوان امری که مربوط به زمان صدر اسلام بوده و مدت آن تمام شده مطرح نماییم از دیگر اقدامات ضروری جدایی افکندن میان مردم و عالمان دینی آنهاست برخی از موزدوران را باید جامه عالمان بوشاند تا همه کار بد انجام دهند تا مردم به هر عالم دینی شک کنند و نتوانند دریابند که این عالم است یا مزدور….
  از

  1. دوست عزیزی که نمی دانم اسمت فرزاد است یا سمانه و جنسیتت نیز ناشناخته مانده است!

   همیشه کپی کردن بدون اطلاع کار صحیحی نیست.

   دوست گرانقدر ، حجاب نه در پنهان نگاه داشتن مو ، بلکه حجاب برای زن و مرد در رفتار اوست!

   چه زیاد مفاسدی که در پشت نقاب چادر صورت میپذیرد و چه کارهای ثوابی که توسط دختری که موی او عیان است.

   معیار حجاب چادر و آن چیزی که در ذهن شماست نیست!

 14. 🙂
  یک سوال ! مگه نمیگید آزادی , بابا ج.ن یه سریها دوست دارن چادر سر کنن و به شما چه؟ اون داستان روزی مرد مسیحی که تازه مسلمان شده بود…. هم باید بگم که خود اوون یارو مریض بوده , مثلا تو کشورای دیگه که حجاب نیست تجاوز و فساد کمه؟ بابا اینارو نگید توروخدا

 15. سلام.من یک زن متاهل هستم.نظر من اینه که حجاب کاملا شخصیه مثل نماز زکات و … تازه اینها از فروع دین محسوب میشه اما حجاب نه.به نظر بنده همه باید در نوع پوشش آزاد باشن خیلی خوبه که بعضی ها به چادرشون افتخار میکنن .اما در مقابل خوبه بی حجاب ها هم واسه انتخابشون آزاد باشن.این یعنی عین احترام به عقیده و مسلک افراد

 16. سلام دوستان عزیز

  چند نکته کوتاه:

  1- حجاب مسئله ای ذاتی است(مرد و زن ، فارغ از محدوده جغرافیایی)

  2- حجاب هم جلوه درونی داره و هم جلوه بیرونی

  3- حجاب مسئله ای شخصی نیست چون نمود خارجی داره.

  4- پوشش مناسب( از هر نوعی )سبب احترام بیشتر افراد جامعه به همدیگه میشه.

 17. سلام. راستش تمام صحبت هایی که شد جالب بود. چه اونهایی که در مورد حجاب میگن و چه کسایی که در مورد بیحجابی گفتن از دیدگاه و شاید تجربه ی خودشون بود. به نظر من حجاب شاید معنای خیلی بزرگ تر از پوشش داشته باشد. یعنی کاریه که باعث میشه شمارو به درجه ی بالاتری ببره یکم فکر کنید چرا به دنیا امدیم که فقط بخوریم و بخوابیم یا خرید بریم یا… خیلی مسایل دیگه هست که نشون میده هدف از افرینش اصلا کوچیک نبوده حجابی که سطح فکر شمارو ارتقا بده زیباست نه اینکه جو زده بشی و دوروز باحجاب باشی بعد بری تو خیابان چهار تارو ببینی دوباره نظرت عوض شه. چرا ما جهان سومی هستیم چون فکر نمیکنیم شاید ما هم وظیفه ای داریم که باید انجام بدهیم توصیه ای که من دارم اینه حجاب واقعا برات وقت مسازه چرا چون وقتی میخواهی بری بیرون دقدقت این نیست که چی بپوشم یا فردا باید با دیروزم متفاوت باشم وقتی این فکرارو ازخودت دور کنی یه فکر جدید میاد تو ذهنت به خودت میگی مگه من تفاوتم با بچه های صنعتی شریف چیه باور کن نیاز نیست نخبه باشی فقط کافیه یه سختی بکشی که خودتو اصلاح کنی. تا حالا فکر کردین چرا امریکا ابر قدرته مگه نه اینکه همش میرقصن و میخونن؟نه علتش اینکه ذهنشو نو درگیر مسایل نمیکنن اونم همیشه و همیشه بچه ها کاری کنین که فکرتون وسعت پیدا کنه اگه العان یکی شده رییس مجلس یکی شده حمال دلیلش عقلشه چون بزرگتر فکر کرده کاری نکنید که وقتی پیر شدین بگین اخی همه ی عمرم جلوی میز ارایشم گذشت که صد بار ارایش میکردم تا اونی که میخوام بشه اگه ذهنتو ارتقا بدی نسلتو ارتقا میدی و بعد این میشه که وقتی نگاه میکنی میبینی بچت دکتره شوهرت پروفسوره و نوت داره بورسیه میشه بچه ها با فکر مانتو کوتاهو حالا چیکار کنم اینو ببینه و اونو نبینه این افکار به سراغ تون نمیاد اخه مگه میشه دختری که هر روز تو خیابونه تو فکر خرید این لباسو اون لباسه پیشرفنت کنه نه چون وقتی میره تو خیابان میخواد از همه سر تر باشه اگر یکی بهتر از اون امده باشه فردا همش به این فکر میکنه که چیکار کنم حالشو بگیرم خوشکل تر شم این افکارو بریز دور نزار وقتت بگذره تا جوانی میتوانی پیشرفت کنی نه وقت پیری به عمرت که داره میگذره نگاه کن از خودت بپرس خداوکیلی هدف از افرینش این بود.حیف شاید مغز تو خیلی بیشتر از اینچیزا بدونه ولی ببین درگیر چی شده. اگر حرف بدی زدم ببخشید فقط میخواستم بگم بچه ها اگر اقتصاد ما خرابه اگر ما اینطوریم یا اونطوریم دلیلش اینکه من نمیخوام فکرمو رها کنم و بزارم در مورد مسایل بالاتری فکر کنه شاید تو بتونی مارو از این سختی ها نجات بدی و ایرانو به کشور ابر قدرت تبدیل کنی یادتون نره اونهایی که دارن واسه ما تصمیم میگیران از کشور خودمونن نه از مریخ ممنون

 18. کاملی گر خاک گیرد زر شود ناقص ار زر برد خاکستر شود (مولوی )

  در مغرب زمین بدون قوانین طلایی و وحیانی بلکه با استفاده از عقلانیت قوانینی در جهت رفاه و یا سلامت جامعه و یا به هر علتی تعیین کرده اند و رعایت می کنند و از ما که بهترین قوانین را که از سرچشمه وحی گرفته ایم موفق ترند. و جامعه ای سالمتر ، امن تر و آزادتر دارند بنابراین این نمونه عینی و تجربه شده ای که در وسعت مکانی به بزرگی همه قاره های اروپا و امریکاست و در وسعت زمانی به بزرگی 500 سال (از رنسانس تا کنون ) پیشرفت لحظه به لحظه آن است را ببینیم و درس بگیریم که:
  پس مشکل ناقص بودن ماست و نه چیز دیگر.

 19. تولد دوباره

  با سلام خدمت دوستان
  اولا یکی از بزرگترین سرمایه های انسان،ادب اوست اگر انسانی نتواند در بیانش کنترل کلماتش را به دست بگیرد و احساسش(خشم) بر منطقش غلبه کند حتی اگر حرف حقی هم بزند شنیده و پذیرفته نخواهد شد.
  من 5 ساله که چادری شدم. در اسلام اجباری به پوشیدن چادر نیست ولی برخلاف نظر دوست گرامی ام که متن بالا را نگاشته اند چادر انواع مختلف دارد و تنها چادر کرپ است که سنگینه. دوم اینکه من خودم به شخصه با وجود کامل بودن حجابم قبل از چادری بودنم با پوشیدن چادر احساس کاملتر شدن حجابم را به عینه در روح و جانم حس کردم و با ارزش بیشتری به خودم نگاه میکردم. متاسفانه سطح مطالعات مردم ما بسیار پایین هست ولی بدون مطالعه و با احساسات خیلی شدید در هر مطلبی اظهار نظر قطعی کرده و حکم رد و قبول می دهند. دوستان عزیز و نویسنده گرامی این مطلب اکنون مدتهاست که بسیاری از بزرگان دین دیگر به صورت متعصبانه و غیرمنطقی در مقوله حجاب برخورد نمی کنند . همانطور که ایمان درجه بندی دارد حفظ حجاب هم که مایه تکمیل ایمان ماست در افراد مختلف بر اساس شناختی که از حجاب بدست می آورند درجه بندی دارد و ما نمی توانیم کسی را که به درجه کاملتری از حجاب (و در نتیجه به ایمان) رسیده،نهی و آنچه مطلوب نظر خودمان است و راحت تر هستیم به عنوان الگوی کامل اظهار کنیم

 20. تولد دوباره

  آقای ناظری بد نیست در معنای این آیه قرآن کمی تفکر کنید:

  الله ولیّ اللذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الی النّور و الذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النّور الی الظلمات اولئک اصحاب الناّر هم فیها خالدون

  نمیدانم معنای طاغوت را می دانید یا خیر؟
  طاغوت یعنی بندگی برای غیر خدا
  نکته دیگر که لازم است بدانید این است که تا شخصی نتوانسته بر ظاهر نفسانی اش غلبه کند مطمئناً نتوانسته بر باطن نفسانی اش هم غلبه کند بنابراین این حرف شما از پایه غلط است که فرمودید: حجاب به پوشاندن مو نیست بلکه به رفتار است.درست اش اینست که بگویید:حجاب فقط به پوشاندن مو نیست و علاوه بر حجاب ظاهری،حیا هم لازم و مکمل آن است. موید باشید
  ضمنا منظور شما از کپی کردن بدون اطلاع خیلی گنگ و نامفهمومه.

 21. تولد دوباره

  سارا جان سلام
  چقدر برای من عجیب است که یک خانوم متاهل اینگونه صحبت کند یعنی خلاف فطرت خودش!
  دوست عزیزم آیا شما هیچ گاه نگرانی نداری که همسرت عاشق یک زن زیباتر(البته با آرایش بهتر) از تو در خیابان یا مهمانی ای شود که حداقلش این است که در خانه با توست و دلش جای دیگر است؟
  آیا اگر این احتمال حتی 1 درصد هم باشد ارزش ندارد که حجاب توسط زنان رعایت شود.
  آیا عزت نفس تو به تو اجازه می دهد اینگونه صحبت کنی؟
  لابد می گویی مرد من این جور مردی نیست یا اگر اینجوری باشه همون بهتر که بره ولی این توجیه تو مانع آنچه فطرتاً در نهاد مرد و زن قرار گرفته نخواهد شد. با این طرز تفکرت به نظرم باید خیلی مواظب همسرت باشی که از دستش ندهی

 22. تولد دوباره

  نویسنده گرامی سلام بر شما
  یه نکته به خاطرم آمد.
  دکتر شریعتی حرف بسیار خوبی در کتاب حسین وارث آدم گفته اند که مفهوم کلّی اش اینست که حرفی که من الان می زنم ممکن است چند سال دیگر نظرم عوض شود و وحی منزل نیست و برای مثال کلاس استاد خارجی شان را مثال می آورند که در سمینار خود از مطالب استاد آورده بودند و استاد گفت چه کسی چنین مطلبی را گفته و دکتر شریعتی می گویند خودتان و استاد منطقی ایشان می گویند من آن حرف را در چند سال پیش زدم و الان حرفم چیز دیگری است و اساساً رشد انسان به همین معناست و اگر بنا بود من الانم با چند سال پیشم فرقی نکند که نشانه رکود و جمود فکری من است. موفق باشید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *