شریعتی : سوسیالیسم اگر سوسیالیسم باشد به «دیکتاتوری رهبر» نمی‌انجامد

با همدلی معتقد است که اگر باشد به «» نمی‌انجامد:

در یک جامعه‌ی سوسیالیست، به‌درستی سوسیالیست، تمرکز مالکیت افراد در یک بوروکراسی منجمد و همیشگی و مقتدر به نام حزب واحد یا به نام طبقاتی — اما در حقیقت رهبر — ممکن نیست. ‌ای که در فلسفه به نفی شخصیت و نفی نقش فرد در تاریخ معتقد است و در عمل فردپرستی را از حد فاشیسم هم می‌گذراند. («خودسازی انقلابی»، م.آ. ۲، ص ۱۴۸)

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of