مطهری:کوچکترین‌ گناه‌ این‌ مرد بدنام‌ کردن‌ روحانیّت‌ است

مطهری:کوچکترین‌ گناه‌ این‌ مرد بدنام‌ کردن‌ روحانیّت‌ است بررسی و نقد ها شریعتی و مطهری   enikazemi

دکتر - زندان

این مطلب  بخشی نامه مرحوم به ایت الله می باشد که در کتاب «سیری‌ در زندگانی‌ استاد مطهّری‌» در انتشارات صدرا با مقده ای از هاشمی رفسنجانی به چاپ رسید.

…اما مسئله چهارم‌: مسألۀ شریعتی‌هاست‌. در نامۀ قبل‌ معروض‌ شد که‌: پس‌ از مذاکره‌ با بعضی‌ دوستان‌ مشترک‌ قرار بر این‌ شد که‌ بنده‌ دیگر دربارۀ مسائلی‌ که‌ به‌ شخص‌ او مربوط‌ می‌شد، از قبیل‌ صداقت‌ داشتن‌ و صداقت‌ نداشتن‌ و از قبیل‌ التزامات‌ عملی‌ سخنی‌ نگویم‌ ولی‌ انحرافاتی‌ که‌ در نوشته‌های‌ او هست‌ به‌ صورت‌ خیرخواهانه‌ و نه‌ خصمانه‌ تذکّر دهم‌. ولی‌ اخیراً می‌بینم‌ گروهی‌ که‌ عقیده‌ و علاقۀ درستی‌ به‌ اسلام‌ ندارند و گرایشهای‌ انحرافی‌ دارند، با دسته‌بندیهای‌ وسیعی‌ در صدد این‌ هستند که‌ از او بتی‌ بسازند که‌ هیچ‌ مقام‌ روحانی‌ جرأت‌ اظهار نظر در گفته‌های‌ او را نداشته‌ باشد. این‌ برنامه‌ در مراسم‌ چهلم‌ او در مشهد ـ متأسّفانه‌ با حضور بعضی‌ از دوستان‌ خوب‌ ما ـ و بیشتر در ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ در مسجد قبا اجرا شد، تحت‌ عنوان‌ اینکه‌ بعد از سیّد جمال‌ و إقبال‌ و بیش‌ از آنها این‌ شخص‌ رنسانس‌ اسلامی‌ به‌وجود آورده‌ و اسلام‌ را نو کرده‌ و خرافات‌ را دور ریخته‌، و همه‌ باید به‌ افکار او بچسبیم‌. ولی‌ خوشبختانه‌ با عکس‌العمل‌ شدید گروهی‌ دیگر مواجه‌ شد، و بعلاوه‌ هوشیاری‌ و حسن‌ نیّت‌ امام‌ مسجد که‌ متوجّه‌ شد توطئه‌ای‌ علیه‌ روحانیّت‌ بوده‌ در شبهای‌ آخر فی‌الجمله‌ اصلاح‌ شد.

عجبا! میخواهند با اندیشه‌هائی‌ که‌ چکیدۀ افکار ماسینیون‌ مستشار وزارت‌ مستعمرات‌ فرانسه‌ در شمال‌ آفریقا و سرپرست‌ مبلّغان‌ مسیحی‌ در مصر، و افکار گورویچ‌ یهودی‌ ماتریالیست‌، و اندیشه‌های‌ ژان‌ پُل‌ سارتر اگزیستانسیالیست‌ ضدّ خدا، و عقائد دورکهایم‌ جامعه‌شناس‌ که‌ ضدّ مذهب‌ است‌، اسلام‌ نوین‌ بسازند؛ پس‌ و علی‌ الإسلام‌ السّلام‌. به‌ خدا قسم‌ اگر روزی‌ مصلحت‌ اقتضا کند که‌ اندیشه‌های‌ این‌ شخص‌ حلاّجی‌ شود و ریشه‌هایش‌ به‌ دست‌ آید و با اندیشه‌های‌ اصیل‌ اسلامی‌ مقایسه‌ شود، صدها مطالب‌ به‌ دست‌ می‌آید که‌ بر ضدّ اصول‌ اسلام‌ است‌، و به‌ علاوه‌ بی‌پایگی‌ آنها روشن‌ می‌شود. من‌ هنوز نمی‌دانم‌ فعلاً چنین‌ وظیفه‌ای‌ دارم‌ یا ندارم‌؛ ولی‌ با اینکه‌ می‌بینم‌ چنین‌ بت‌سازی‌ می‌شود، فکر میکنم‌ که‌ تعهّدی‌ که‌ دربارۀ این‌ شخص‌ دارم‌ دیگر ملغی‌ است‌. در عین‌ حال‌ منتظر اجازه‌ و دستور آن‌ حضرت‌ می‌باشم‌.

کوچکترین‌ گناه‌ این‌ مرد بدنام‌ کردن‌ روحانیّت‌ است‌. او همکاری‌ روحانیّت‌ با دستگاههای‌ ظلم‌ و زور علیه‌ تودۀ مردم‌ را به‌ صورت‌ یک‌ اصل‌ کلّی‌ اجتماعی‌ در آورد. مدّعی‌ شد که‌ مَلِک‌ و مالک‌ و ملاّ، و به‌ تعبیر دیگر تیغ‌ و طلا و تسبیح‌ همیشه‌ در کنار هم‌ بوده‌ و یک‌ مقصد داشته‌اند. این‌ اصل‌ معروف‌ مارکس‌ و به‌ عبارت‌ بهتر مثلّث‌ معروف‌ مارکس‌ را که‌ دین‌ و دولت‌ و سرمایه‌ سه‌ عامل‌ همکار بر ضدّ خلقند و سه‌ عامل‌ از خودبیگانگی‌ بشرند، به‌ صد زبان‌ پیاده‌ کرد. منتهی‌ به‌ جای‌ دین‌، روحانیّت‌ را گذاشت‌. نتیجه‌اش‌ این‌ شد که‌ جوان‌ امروز به‌ اهل‌ علم‌ به‌ چشم‌ بدتری‌ از افسران‌ امنیّتی‌ نگاه‌ میکند. و خدا میداند که‌ اگر خداوند از باب‌ «وَ یَمْکُرُونَ وَ یَمْکُرُ اللَهُ وَ اللَهُ خَیْرُ الْمَـٰکِرِین‌ » در کمین‌ او نبود، او در مأموریّت‌ خارجش‌ چه‌ به‌ سر روحانیّت‌ و اسلام‌ می‌آورد.

تبلیغاتی‌ در اروپا و آمریکا له‌ او از زهد و ورع‌ و پارسائی‌ تا خدمت‌ به‌ خلق‌ و فداکاری‌و جهاد در راه‌ خدا و پاکباختگی‌ در راه‌ حقّ شده‌ است‌. و بسیار روشن‌ است‌ که‌ دستهای‌ مرموزی‌ در کار بوده‌ و دوستان‌ خوب‌ شما در اروپا و آمریکا اغفال‌ شده‌اند. من‌ لازم‌ میدانم‌ که‌ حضرتعالی‌ گاهی‌ برخی‌ افراد بصیر را ولو به‌ طور خفا به‌ اروپا و آمریکا بفرستید، جریانها را از نزدیک‌ ببینند و گزارش‌ دهند؛ که‌ به‌ عقیدۀ بعضی‌ از دوستانتان‌ در آنجا پاره‌ای‌ از حقائق‌ از حضرتعالی‌ کتمان‌ می‌شود.

گروههای‌ چهارگانۀ فوق‌ با من‌ به‌ حساب‌ اینکه‌ تا اندازه‌ای‌ اهل‌ فکر و نظر و بیان‌ و قلم‌ هستم‌ به‌ شدّت‌ مبارزه‌ میکنند. شایعه‌ برایم‌ می‌سازند، جعل‌ و افترا می‌بندند، بطوریکه‌ خود را مصداق‌ آن‌ شعر فارسی‌ می‌بینم‌ که‌ محقّق‌ اعظم‌ خواجه‌ نصیرالدّین‌ طوسی‌ در آخر «شرح‌ اشارات‌» به‌ عنوان‌ زبان‌ حال‌ خود آورده‌ است‌:

به‌ گرداگرد خود چندان‌ که‌ بینم         ‌ بَلا انگشتریّ و من‌ نگینم‌

مرحوم‌ مطهّری‌ مطلب‌ را ادامه‌ می‌دهد تا میرسد به‌ اینجا که‌ می‌نویسد:

‎ بسیار خوب‌ است‌، و برای‌ شناختن‌ ماهیّت‌ این‌ شخص‌ لازم‌ است‌ که‌ حضرتعالی‌ مجموعۀ مقالات‌ او را در «کیهان‌» که‌ یک‌ سال‌ و نیم‌ پیش‌ چاپ‌ شد، شخصاً مطالعه‌ فرمائید.

این‌ مقالات‌ دو قسمت‌ است‌: یک‌ قسمت‌ بر ضدّ مارکسیسم‌ است‌ که‌ مقالات‌ خوبی‌ بود و ایرادهای‌ کمی‌ از نظر معارف‌ اسلامی‌ داشت‌. ولی‌ قسمت‌ دوّم‌ مقالاتی‌ بود دربارۀ ملّیّت‌ ایرانی‌ (و مستقلاّ ماشین‌ شده‌) و در حقیقت‌ فلسفه‌ای‌ بود برای‌ ملّیّت‌ ایرانی‌؛ و قطعاً تا کنون‌ احدی‌، از ملّیّت‌ ایرانی‌ به‌ این‌ خوبی‌ و مستند به‌ یک‌ فلسفۀ امروز پسند دفاع‌ نکرده‌ است‌.

شایسته‌ است‌ نام‌ آنرا «فلسفۀ رستاخیز» بگذاریم‌. خلاصۀ این‌ مقالات‌ که‌ یک‌ کتاب‌ می‌شود، این‌ بود که‌ ملاک‌ ملّیّت‌، خون‌ و نژاد که‌ امروز محکوم‌ است‌ نیست‌؛ ملاک‌ ملّیّت‌، فرهنگ‌ است‌. و فرهنگ‌ به‌ حکم‌ اینکه‌ زادۀ تاریخ‌ است‌ نه‌ چیز دیگر، در ملّتهای‌ مختلف‌، مختلف‌ است‌. فرهنگ‌ هر قوم‌ روح‌ آن‌ قوم‌ و شخصیّت‌ اجتماعی‌ آنها را می‌سازد. خود و «منِ» واقعی‌ هر قوم‌، فرهنگ‌ آن‌ قوم‌ است‌. هر قوم‌ که‌ فرهنگ‌ مستمرّ نداشته‌ نابود شده‌ است‌. ما ایرانیان‌ فرهنگ‌ دوهزار و پانصد ساله‌ داریم‌ که‌ ملاک‌ شخصیّت‌ وجودی‌ ما و منِ واقعی‌ ما و خویشتن‌ اصلی‌ ماست‌. در طول‌ تاریخ‌ حوادثی‌ پیش‌ آمد که‌ خواست‌ ما را از خودِ واقعی‌ ما بیگانه‌ کند، ولی‌ ما هر نوبت‌ به‌ خود آمدیم‌ و به‌ خود واقعی‌ خود بازگشتیم‌.آن‌ سه‌ جریان‌ عبارت‌ بود از حملۀ إسکندر، حملۀ عرب‌، حملۀ مغول‌. در این‌ میان‌ بیش‌ از همه‌ دربارۀ حملۀ عرب‌ بحث‌ کرده‌ و نهضت‌ شعوبیگری‌ را تقدیس‌ کرده‌ است‌. آنگاه‌ گفته‌: اسلام‌ برای‌ ما ایدئولوژی‌ است‌ و نه‌ فرهنگ‌. اسلام‌ نیامده‌ که‌ فرهنگ‌ ما را عوض‌ کند و فرهنگ‌ واحدی‌ به‌ وجود آورد، بلکه‌ تعدّد فرهنگها را به‌ رسمیّت‌ می‌شناسد. همانطوریکه‌ تعدّد نژادی‌ را یک‌ واقعیّت‌ میداند. آیۀ کریمۀ «إِنَّا خَلَقْنَـٰکُم‌ مِّن‌ ذَکَرٍ وَ أُنثَی‌’ وَ جَعَلْنَـٰکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآئلَ… » که‌ اختلافات‌ نژادی‌ و اختلافات‌ فرهنگی‌ که‌ اوّلی‌ ساختۀ طبیعت‌ است‌ و دوّمی‌ تاریخ‌، باید به‌ جای‌ خود محفوظ‌ باشد. ادّعا کرده‌ که‌ ایدئولوژی‌ ما روی‌ فرهنگ‌ ما اثر گذاشته‌ و فرهنگ‌ ما روی‌ ایدئولوژی‌ ما، لهذا ایرانیّت‌ ما ایرانیّت‌ اسلامی‌ شده‌ است‌ و اسلام‌ ما اسلام‌ ایرانی‌ شده‌ است‌. با این‌ بیان‌ عملاً و ضمناً ـ نه‌ صریحاً ـ فرهنگ‌ واحد به‌ نام‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ را انکار کرده‌ است‌؛ و صریحاً شخصیّتهائی‌ نظیر بوعلیّ و أبوریحان‌ و خواجه‌ نصیرالدّین‌ و ملاّ صدرا را وابسته‌ به‌ فرهنگ‌ ایرانی‌ دانسته‌ است‌. یعنی‌ فرهنگ‌ اینها ادامۀ فرهنگ‌ ایرانی‌ است‌.

بخشی نامه مرحوم مطهری به ایت الله خمینی در کتاب «سیری‌ در زندگانی‌ استاد مطهّری‌» انتشارات صدرا

مطالب مرتبط

40
دیدگاه بگذارید

avatar
24 Comment threads
16 Thread replies
5 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
jigsawمحسن عطیویع-آشفتهبهرام آقاجان پوررضا Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
سوفيا
Guest
سوفيا

مراد از این جمله چی هستش؟ «کوچکترین‌ گناه‌ این‌ مرد بدنام‌ کردن‌ روحانیّت‌ است‌» یعنی گناه بدنام کردن روحانیت گناه بزرگی است و اقای مطهری از روی چشم پوشی ان را کوچک فرض می کنند و اینگونه او را به گناههای بزرگتری متهم کنند؟

سجاد جعفری
Guest
سجاد جعفری

عامل بدنامی هر گروهی عملکرد خودشان است.
مردم همواره یک روحانی صادق و درستکار را دوست دارند.

پیش‌فرض سایت
Member

اقای جعفری با نظر شما کاملا موافقم

پیش‌فرض سایت
Member

همانطور که اقای خامنه ای گفتند استاد مطهری در تعریف و نقد دکتر همواره افراطی بود

سجاد جعفری
Guest
سجاد جعفری

بنده هم با نظر شما و رهبری موافقم.

سجاد جعفری
Guest
سجاد جعفری

سلام عزیزان من بیشتر کتب هردوی این متفکران و اندیشمندان را خوانده ام. کاش شریعتی را دیرتر شهید میکردند تا در مقابل نظرات مطهری از خود دفاع میکرد و اینگونه ما شاهد یک طرفه به قاضی رفتن مطهری نبودیم. در این مورد خواص(اسلام.ایران.ایدئولوژی با فرهنگ) من با دکتر موافقم و آنرا غیر اسلامی نمیبینم. مطهری با تمام خدماتش با افراط وگاها بی انصافانه اقدام به نقد یک طرفه دکتر شهید شریعتی میکند. من از هیچ یک بت نمیسازم ولی دلم برای شریعتی میسوزد . بیشتر از آنکه که برای مصدق میسوزد. ولی امید من به وجدان و شعور خوانندگان و… Read more »

پیش‌فرض سایت
Member

“ولی امید من به وجدان و شعور خوانندگان و مخاطبان شریعتی است” اقای جعفری عزیز کدام خواننده ، در جامعه امروزی ما مگر چند درصد کتاب می خوانند ، بعد از بین این چند در صد ، چند نفر منصف هستند ، آن ها که خود را شریعتی شناس می نامند و برای او سایت راه می اندازند و شب و روز از او دم می زنند ، باز هم نظرات او را با دید گاهای سیاسی خود تغییر می دهند تا چیزی جدید به خورد حوان امروزی بدهند…!!!!!! آری شریعتی واقعا مظلوم است هم از طرف مخالفان و معاندان… Read more »

سجاد جعفری
Guest
سجاد جعفری

تشکر سجاد جان
بنده هم امیدم به همان چند درصد است.
به دنبال عده ای که دنبال “حقیقت” میگردند.
نه آنهایی که به دنبال ” حقیقت” ساختن عقاید شخصی وسطحی و بعضا” منافع طلبانه خودشان هستند.
ویا اکثریتی که یا حال مطالعه ندارند و اگر هم ناپرهیزی کنند صفحات حوادث روزنامه هارو میخونند!
چه کنیم که ارزش گوهر به مستور بودنشه.

سجاد جعفری
Guest
سجاد جعفری

خوبه ولی چون من به انجمن آشنایی ندارم و وقت زیادی هم نمیتونم بذارم لطفا آنی عزیز یک صفحه برای ادامه بحث ما بوجود آورده و در همین پایین لینک کنید.
لطفا مطالب بالا رو پاک نکنید چون خوندنش برای مخاطبین آینده در ادامه مطلب اصلی خالی از لطف نیست.

سعید
Guest
سعید

سوفیای عزیز
وقتی مطهری می گوید : کوچکترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت بوده ، راه اغراقی می پیماید تا گناهان بزرگ شریعتی را نشان دهد . گناهانی که در ادامه نامه به آنها اشاره می کند از جمله قائل شدن به اسلام ایرانی و عمله ماسینیون و سارتر بودن و در کل انحراف از اسلام سنتی که در حقیقت همان ضلع سوم « میم » هاست و همان تسبیح .

ibrahim
Guest

ba arz adab barae agha mutahary
vali en gonaey ke ou meguya nest ! oustad shariati hame harfaey ke darbarae ruhanyun va mulaha meguft rast halbate haghighat ham dasht .va be nazare man en gunah shumurde nameshavad . mage enke aghae mutahary az afkare oustad shariati badesh miad vase en bude ke en harf ra zade . nabayad en harf ra darbare uostad shahid meguft .

ali
Guest
ali

یه عده آدم جوگیر جمع شدید واسه هم دیگه تف میدید ..جمع کنید این شریعتی رو بابا …. :ایکس

عادل
Guest
عادل

به نظر من دکتر شریعتی یه کسی هستش تا انسان به درجه سواد ومعلومات ایشان نرسیده باشد بخواهد جناب دکتر رو نقد وبررسی کنند.
پس باید به دکتر حرف های این دست وصله نزنیم

عادل
Guest
عادل

دکتر از نظر سواد ومعلومات یکی از اسادید اهل فن بوده ان والان که چندین سال از فوت این بزرگوار می گذرد هنوز که هنوز هستش کتاب های دکتر پرمعنی و تازگی خودشان را دارند.

اميد
Guest

با احترامی که به شهید مطهری قایل هستم ولی اینو باید بگم شاید دکتر شریعتی دید وسیعتری نسبت به ایشان داشته که امروز و وضعیت روحانیون امروز را می دیده که این مطالب را بیان کرده!

هدیه
Guest
هدیه

ایاکسی تاحالاتعدادملاهای ایرانروشمرده؟مطمئنن تعدادشون بیشترازدکترمهندسهاست.پس میشه این احتمال رودادکه برخی ازاینهافقط روحانیندنه عالم البته اگه خوش بین باشیم .باتوجه به تفاوتی که دکترشریعتی برای روحانی وعالم قائل بودند۰

علیرضا سپهوند
Guest
علیرضا سپهوند

جمله آخری که آقای مطهری برای نتیجه گیری بکار برده است یعنی” شخصیّتهائی‌ نظیر بوعلیّ و أبوریحان‌ و خواجه‌ نصیرالدّین‌ و ملاّ صدرا را وابسته‌ به‌ فرهنگ‌ ایرانی‌ دانسته‌ است‌. یعنی‌ فرهنگ‌ اینها ادامۀ فرهنگ‌ ایرانی‌ است‌ ” با ۲۰ خط توضیحش در مورد دیدگاه دکتر شریعتی مغایر است.زیرا که دکتر شریعتی به فرهنگ اسلامی که در تمام جوامع یک نمود و یک تجلی دارد اعتقادندارد.بلکه به فرهنگ اسلامی خاص برای هر جامعه معتقد است که ایدیولوژی لا یتغیر و ثابت اسلامی به آن جهت می دهد.با این تفاصیل باید در جمله آخر می نوشت “فرهنگ اینها فرهنگ ایرانی اسلامی… Read more »

علیرضا سپهوند
Guest
علیرضا سپهوند

ای مردم از راههایی مروید که روندگان آن بسیارند(آیه ای از انجیل) به قول شریعتی روحانیون قسطنطنیه برای عمل به این زیبایی شگرف از کوچه ها راه می رفتند نه از خیابان اصلی!! این را گفتم تا بگویم روحانیون چگونه می اندیشند.آنها فکر می کنند انسان یا خوب است یا بد و این تفکر یا بهتر بگویم حس از ظاهر آیات قرآن که دنیای دیگر را به بهشت و جهنم تقسیم کرده ناشی است .یعنی انسان یا جهنمی است یا بهشتی .به طوری که حتی مطهری هم فکر می کند تمام حرف های دورکهیم در مورد مثلا جوامع بدوی ضد… Read more »

حمید
Guest
حمید

حتی اگر دکتر مخالف نبود با روحانیت این مردم الان میفهمند که روحانیت چه سبک و سیاغی را دارد.

حمید
Guest
حمید

.دکتر نمیخواست مثالهای روحانیت مردم را از روحانیت عقب نشینی و بدبین کند. بلکه آگاه سازی و هشداری برای بقیه بود.

تز
Guest
تز

من نظرات شریعتی را بررسی کردم.
و عموم مطالب ایشان با ریشه دین سازگار نیست و معمولا طرفداران شریعتی نیز از دین درست و حسابی برخوردار نیستند. کسانی حرف های او را می پسندند که خود نیز برداشت درستی از دین ندارند یا دنبال دینی با پسند خود می گردند.

samadbakhshipor
Guest

شریعتی- شریعتی پیام آوری بود که در عصر حاضر مسئولیت هدایت اسلام شناسان واقعی را بر عهده داشت و امامی بود در پیش قراول مجاهدین اسلام انقلابی

رضا
Guest
رضا

خدا هر دو بزرگ را بیامرزاد .ولی نگرانی مطهری در باره روحانیت و احساس دشمنی نسبت به روحانیت در بین مردم دیگه الان بلا موضوع شده چون بعد از انقلاب همه با تمام وجود روحانیت رو درک و سپس طرد کردند.اینم از برکات انقلاب بود.

بهرام آقاجان پور
Guest

با سلام

واقعا!!! در حریم خلوت دل راه بجایی بردید.

ممنونم بخاطر تلاش های قابل تقدیر شما

ع-آشفته
Guest
ع-آشفته

از یاد نبریم:
شریعتی ۴ بعد دارد
۱٫اجتماعیات
۲٫اسلامیات
۳٫کویریات
۴٫گفتگوهای تنهایی
شماره ۱ تخصص و پژوهش است.
شماره ۲ بستر خانوادگی و مذهب است.
شماره ۳ رمانسیسم و ایدئالیسم است.
وشماره ۴ به تعبیر خودش مالیخولیا و جنون هایش است.
خواهش میکنم هر قسمت از شریعتی را در قسمت خودش برسی کنیم.

محسن عطیوی
Guest
محسن عطیوی

من هم با دیدگاه رهبری موافقم. (افراط گری هر دو مرحوم)

jigsaw
Guest
jigsaw

الان بعد از چندین سال از درگذشت دکتر شریعتی همه ما فهمیدیم که مطهری راست می گوید یا شریعتی
شاید اگر مطهری الان زنده بود به سخن شریعتی سر تعظیم فرود می آورد
الان که روحانیون کاری کردند که جوانانمان از دین گرزانند ولی همین
جوانان هنوز سخنان شریعتی را با لذت زمزمه می کنند
چشمها را باید شست … جور دیگر باید دید