آیت الله طباطبایی

از واکنش های علماء حوزه علمیه قم به شریعتی

شیخ قاسم اسلامی : سخنرانی تشیع صفوی و تشیع علوی از دکتر شریعتی نخستین خیانت بزرگ به عالم تشیع است. انصاری قمی : با این سخنرانی مشخص شد که شریعتی می خواهد تشیع را ریشه کن بکند – علی راهنما صفحه  384 – 385 در این میان آیت الله شهید مطهری تناقض گویی ها و …

از واکنش های علماء حوزه علمیه قم به شریعتی ادامه »

تناقض گویی ها و حملات علما قم

شیخ قاسم اسلامی : سخنرانی تشیع صفوی و تشیع علوی از دکتر شریعتی نخستین خیانت بزرگ به عالم تشیع است. انصاری قمی : با این سخنرانی مشخص شد که شریعتی می خواهد تشیع را ریشه کن بکند – علی راهنما صفحه 384 385 در این میان آیت الله شهید مطهری تناقض گویی ها و حملات …

تناقض گویی ها و حملات علما قم ادامه »