مقالات تقی رحمانی

شریعتی برای زن امروز، حرفی برای گفتن دارد؟

پرسش از رابطۀ «ما» با شریعتی، محور بحث امروز است. این بحث را در سه قسمت ارائه می کنم: نخست، به این پرسش می پردازم که چرا باید به شریعتی بازگشت. دوم، اینکه شریعتی بر بسیاری از مادران  خواهران ما چه تأثیری داشت، و سوم اینکه رابطۀ او با ما چگونه است.   1- چرا …

شریعتی برای زن امروز، حرفی برای گفتن دارد؟ ادامه »

چگونه نقدی بر شریعتی رواست؟ (2)

چگونه نقدی بر شریعتی رواست، که درمان درد ما هم باشد؛ این نوشتار‎*‎‏ شامل سه بخش است. بخش نخست ‏درباره نقد روشنفکران دینی بر شریعتی است که این بخش آسیب شناسی این نوع نقد را بیان می کند. بخش دوم ‏نگاهی به دیدگاه کلان شریعتی و مقایسه آن با دیدگاه مارکس و هایدگر است و …

چگونه نقدی بر شریعتی رواست؟ (2) ادامه »

چگونه نقدی بر شریعتی رواست؟

برای اینکه برخی از مسائل روشن شود بخش دوم مقاله چگونه نقدی بر شریعتی ‏رواست را با چند تذکر مهم ادامه می‌دهم.‏ ‏1- نقد منصفانه از نقد بی رحمانه بهتر است.‏ ‏2- آدمی در نقد خود باید همانند نقد دیگران دلیر و صریح باشد.‏ ‏3- روشنفکران دینی در نقد خود صراحت ندارند اما در نقد …

چگونه نقدی بر شریعتی رواست؟ ادامه »

شریعتی و باورها و آرمان هایش

نقد منصفانه مؤلف مستلزم شناخت افق مؤلف است. این انصاف محقق نمی‌شود مگر آنکه از شرایط زمانی و ‏مکانی مؤلف شناخت حاصل شود و تأثیرپذیری مؤلف از این شرایط زمانی و مکانی مورد بررسی و ارزیابی ‏قرار می‌گیرد. نگارنده این متدولوژی را تطبیقی- تأویلی می‌نامد و آن را در مورد نقد دیگران نیز به کار …

شریعتی و باورها و آرمان هایش ادامه »

شریعتی، نسبب باورها و پدیده ها

شریعتی با باورهای بنیادین ذکر شده با پدیده هایی مواجه بود، مذهب سنتی که آنان ‏را جهل می‌دانست، حرکت سرمایه داری که نماینده اش در ایران شبه لیبرال بود، ‏رقیبی به نام مارکسیست که در آرمان، نظریه و مدل تحققی داشت و در دل ‏روشنفکرانه جا گرفته بود.‏ به عبارتی مسئله سازی و مشکل گشایی …

شریعتی، نسبب باورها و پدیده ها ادامه »

تعامل با سه گانه های شریعتی

قصه پر ماجرای من و شریعتی، دارای فراز و نشیب هایی بوده است که سراسر از لبخند، درد، غصه و قصه و دعوا و مرافعه و آشتی کردن است. آری چه شب ها و روز ها و لحظه ها در خیابان و بیابان، سلول انفرادی و حیاط زندان، در کوه و کمر با شریعتی ماجرا …

تعامل با سه گانه های شریعتی ادامه »