نیایش های شریعتی

نیایش های دکتر علی شریعتی

اگر خدا نباشد ، همه چیز مجاز است

خدایا ! این آیه را که بر زبان داستایوسکی رانده ای ، بر دل های روشنفکران فرود آر که : ” اگر خدا نباشد ، همه چیز مجاز است ” جهان فاقد معنی و زندگی فاقد هدف و انسان پوچ است و انسان فاقد معنی ، فاقد مسئولیت نیز هست. _________ دکتر شریعتی ، نیایش

آنها که باید دستم را بفشارند ،سیلی می زنند .

خدایا همواره تو را سپاس میگذارم ، که هر چه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم ، آنها که باید مرا بنوازند ،میزنند ، آنها که باید همگامم باشند ،سد راهم می شوند، آنها که باید حق شناسی کنند ،حقکشی می کنند ، آنها که …

آنها که باید دستم را بفشارند ،سیلی می زنند . ادامه »

اخلاص …مطلق… یکتایی

  و می دانم ای خدا ، می دانم که برای عشق زیستن و برای زیبائی و خیر ، مطلق بودن ، چگونه آدمی را به مطلق می برد، چگونه اخلاص این وجود نسبی را ، این موجود حقیری را که مجموعه ای از احتیاج هاست و ضعف ها و انتظار ها ، “مطلق “می …

اخلاص …مطلق… یکتایی ادامه »

نیایش

خدایا مرا از چهار زندان بزرگ انسان :« طبیعت »، « تاریخ » ،« جامعه » و« خویشتن » رها کن تا آنچنان که تو ای آفریدگار من ، مرا آفریدی ، خود آفریدگار خود باشم نه که چون حیوان خود را با محیط که محیط را با خود تطبیق دهم. ______ دکتر شریعتی -نیایش

خدایا !

خدایا ! در تمامی عمر به ابتذال لحظه ای گرفتارم مکن که به موجوداتی برخورم که در تمامی عمر لحظه ای را در ترجیح عظمت و عصیان و رنج بر خوشبختی و ارامش و لذت اندکی تردید کرده اند…