«شریعتی‌ و فلسفه»‌ به روایت‌ عبدالکریم‌ سروش‌

نام‌ دکتر شریعتی‌ همچنان‌ زنده‌ است‌ و همه‌ی‌ علایم‌ و قراین‌ هم‌ بر این‌ گواهی‌ می‌دهند. اکنون‌ ما در خانه‌ی‌ او در دانشکده‌ای‌ هستیم‌ که‌ به‌ نام‌ او نامیده‌ شده‌ است‌. دانشجویان‌، استادان‌، علاقه‌مندان‌ و طرفداران‌ اندیشه‌ی‌ او در این‌ ظهر گرم‌ تابستان‌ با تجمّع‌ فوق‌العاده‌ی‌ خود در این‌ محضر نشان‌ می‌دهند که‌ پس‌ از …

«شریعتی‌ و فلسفه»‌ به روایت‌ عبدالکریم‌ سروش‌ ادامه »