امام زاده ای معلق بین کاهک و مزینان

علی محبی: 1. آن ها که بیشتر با لوح ارتباط دارند ، لابد می دانند که تغییر شکل و شمایل لوح سابقه ای طولانی دارد. حقیقت این است که طراحی دوم پایگاه، که از تاریخ آبان 84 به نمایش گذاشته شد، به مزاق ما نیز خوش نیامد و از همان روز بنا را بر به …

امام زاده ای معلق بین کاهک و مزینان ادامه »