امام زاده ای معلق بین کاهک و مزینان

علی محبی:

احسان شریعتی

1. آن ها که بیشتر با لوح ارتباط دارند ، لابد می دانند که تغییر شکل و شمایل لوح سابقه ای طولانی دارد. حقیقت این است که طراحی دوم پایگاه، که از تاریخ آبان 84 به نمایش گذاشته شد، به مزاق ما نیز خوش نیامد و از همان روز بنا را بر به هم زدن قواره¬ی پایگاه گذاشتیم. طرح اولیه ای نوشته شد و با یک تیم گرافیکی و فنی هماهنگی هایی شد و قرار بر این شد که پایگاه در نوروز 85 با طرحی نو به مخاطبان ارائه شود. به هر علت، این کار عملی نشد و ما دل مان را خوش کردیم به گروهی دیگر و طراحی دیگر. طرح مجدداً نوشته شد و در تابستان 85 قرارداد فنی و گرافیکی منعقد شد و این بار قرار بود که سایت جدید لوح در دی ماه ارائه شود. اما ابر و باد و خورشید و فلک، همه انگار دست به دست هم داده بودند که چنین اتفاقی نیفتد و ما تا تیر ماه 86 منتظر بمانیم. چند روز قبل بود که آقای مهندس خلیقی پیام کوتاهی فرستاد که سایت برای روز سه شنبه آماده خواهد بود، یعنی سالروز شهادت دکتر شریعتی!