افزایش فشار بر شریعتی

در بخش اسناد علاوه بر دستنوشته‌های شریعتی و همچنین اسناد ساواک ، برخی سندهای شخصی او را آورده‌ایم. اسناد یک یا دو صفحه ای بصورت عکس و با فرمت GIF و اسناد بیش از دو صفحه بصورت PDF درآمده است. تذکر این نکته هم ضروری است که اسناد مزبور صرفا برای استفاده غیر مادی و …

افزایش فشار بر شریعتی ادامه »