دسته‌ها
بررسی و نقد ها

شهيد مطهري يا دكتر شريعتي؟ آيا اين مقاله توهين به هر دوي آنها نيست؟

رضا داوری در بیان خاطره ای از دیدار با مرحوم مطهری می گوید:” ایشان (مطهری) زبان به ستایش شریعتی گشودند و گفتند: بعضی از مقالات دکتر شریعتی و از جمله زن در چشم و دل محمد را هیچ یک از ما نمی توانستیم بگوییم.