تاثیرگذاریها و تاثیرپذیرهای دکتر شریعتی

اگر آل احمد با نفوذترین چهره روشنفکری در دهه 40 بود، بدون شک شریعتی در دهه 50 این جایگاه را به خود اختصاص داد و نسل روشنفکر و جوانان تحصیل کرده و حتی برخی طلاب را به دنبال خود کشاند. هر چند که او یک نظریه پرداز سیاسی نبود ولی با نظریات اجتماعی خود، ایدولوگ …

تاثیرگذاریها و تاثیرپذیرهای دکتر شریعتی ادامه »