دسته‌ها
سخنان کوتاه

و اکنون که اسلام ماسکی فریبنده بیش نیست..

ما اگر به سادگی تسلیم شدیم تنها به این دلیل بود
 که خود را در برابر اسلام و در حمایت از نظام فساد ، ظلم و فریبکاری ساسانی - اشراف و موبدان -
 میدیدیم نمی خواستیم راه را بر داعیان نجات و مساوات ببندیم
 و مدافع نظامی باشیم که خود قربانی آن بشمار میرفتیم
 و اکنون که اسلام جز ماسکی فریبنده برچهره ی اشرافیت و فریب و ستمکاری شما اجنبیان نیست  
دسته‌ها
سخنان کوتاه

آن جاده ی روشن و خیال انگیز

به نظاره آسمان رفته بودم
گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلقی که بر آن ،
مرغان الماس پر
ستارگان زیبا و خاموش ،
تک تک از غیب سر می زنند و دسته دسته
به بازی افسون کاری شنا می کنند .

—– آن شب نیز ماه با تلالؤ پر شکوهش
—– که تنها لبخند نوازشی است
—– که طبیعت بر چهره ی نفرین شدگان کویر می نوازد ،
—– از راه رسید و گل های الماس شکفتند
—– و قندیل زیبای پروین – که هر شب ،
—– دست ناپیدای الهه ای آن را از گوشه ی آسمان ،
—– آرام آرام به گوشه ای دیگر می برد – سر زد .

و آن جاده ی روشن و خیال انگیزی که
گویی یک راست به ابدیت می پیوندد !

دکتر علی شریعتی

دسته‌ها
سخنان کوتاه

بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست

ساعت ها را

بگذارید بخوابند،

بیهوده   زیستن   را

نیازی به شمردن

نیست.

دکتر علی شریعتی

دسته‌ها
سخنان کوتاه كويريات (کویر)

تولدي ديگر

منبع : دفترهاي سبز،عارفانه ها،دكتر علي شريعتي،به كوشش دكتر محمد رضا حاج بابايي

من اكنون ايستاده ام و خود را مي نگر م
كه دارم از پس تكه ابرهاي نمودين خويش سر مي زنم.
طلوع خود را مي نگرم
و خود را به نرمي و رضايت،

دسته‌ها
سخنان کوتاه

دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند

ستایش کردم ، گفتند خرافات است

عاشق شدم ، گفتند دروغ است

گریستم ، گفتند بهانه است

خندیدم ، گفتند دیوانه است

دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم

دکتر علی شریعتی

دسته‌ها
اسلام شناسی امام حسین

امام حسن در کتاب حسین وارث آدم

حسن وارث حکومتی است که از پدر مانده و فرمانده سپاهی است که در درونش نفاق تا اعماق صمیمی ترین یاران وی نفوذ کرده، بهترین افسران و فرماندهان سپاه، پنهانی با پول ها و با زورها و وعده های بنی امیه سر و سِر دارند، و برای یک توطئه بزرگ، یک خیانت بزرگ، معامله می کنند. افسران برای فروش خود با خریداران انسانیت و شرف در دمشق چانه می زنند.