دسته‌ها
عکس ها مرگ شریعتی

عکس جنازه شهید دکتر شریعتی..

جنازه دکتر شریعتی
آخرین عکس از دکتر شریعتی – عکس از جنازه مرحوم شریعتی