دسته‌ها
سخنان کوتاه

حباب ها ؛

حباب ها قربانی هوای درون خودشان هستند…

شریعتی