حجاب

آزادی حجاب در آرای دکتر شریعتی

انچه در همه پدر و مادر ها مشترک است ، این است که مذهب را طوری تعریف می کنند که انگار شیپور را از طرف دیگرش باد می کنند!  توصیه هایی که به نسل جوان می کنند اینطوری است: درست مثل این است که طبیبی – یه به هر حال ادمی – دائم به کسی …

آزادی حجاب در آرای دکتر شریعتی ادامه »

حجاب در تفکرات شریعتی و مطهری

پای به سن تکلیف گذاشته ایم، بزرگان گفته اند که دختر باید حجاب خود را حفظ کند و از نامحرم خود را بپوشاند. همچنین اگر در خانواده ایی با بنیه دینی کم نیز بوده ایم باز این “باید” را به گونه ایی دیگر قبول کرده ایم. از طرف دیگر هم اگر در خانواده ایی پرمایه …

حجاب در تفکرات شریعتی و مطهری ادامه »