آیا دکتر سروش میراث دار مطهری و شریعتی است؟

گفت وگو با سروش دباغ برخی از متفکران اعتقاد دارند که دکتر سروش از نظر فکری فرزند شهید مطهری و دکتر شریعتی است. نظر شما در این ‌باره چیست؟ بگذارید این گونه بحثم را شروع کنم که به یک معنا دکتر سروش هم میراث‌دار مرحوم مطهری و هم میراث‌دار مرحوم شریعتی است. از یک سو …

آیا دکتر سروش میراث دار مطهری و شریعتی است؟ ادامه »