دسته‌ها
بررسی و نقد ها

آیا دکتر سروش ميراث دار مطهری و شريعتی است؟

گفت وگو با سروش دباغ
برخي از متفكران اعتقاد دارند كه دكتر سروش از نظر فكري فرزند شهيد مطهري و دكتر شريعتي است. نظر شما در اين ‌باره چيست؟

بگذاريد اين گونه بحثم را شروع كنم كه به يك معنا دكتر سروش هم ميراث‌دار مرحوم مطهري و هم ميراث‌دار مرحوم شريعتي است. از يك سو خصوصاً در اوايل انقلاب ايشان يادنامه‌اي را دربارۀ مرحوم مطهري منتشر كردند كه اتفاقاً‌ برخي از مسئولين نظام مثل آقاي هاشمي هم آنجا مقاله دارند. آقای سروش قبل از انقلاب آشنايي‌هايي با مرحوم مطهري داشتند. حتي چند سالي را به پيشنهاد آقاي مطهري پيش آقاي شريعتمداري كه اهل فلسفه بوده و امروز در سلك فقاهت درآمده و كار فقيهانه‌ مي‌كند فلسفه خوانده است.