در ستایش و سنجش فلسفه – احسان شریعتی

در ستایش و سنجش فلسفه احسان شریعتی ——————————————————————————– به خلاف شایعه مخالفت با فلسفه و فیلسوفان، شریعتی در تداوم سیدجمال و اقبال، بر ضرورت ازسرگیری پرسشگری فلسفی در تمدن اسلامی و ایرانی تاکید و توصیه می کرد که جنبش بازاندیشی دینی به رغم جهت گیری اجتماعی گذشته خویش، نیازمند بازسازی فلسفی است به ویژه در …

در ستایش و سنجش فلسفه – احسان شریعتی ادامه »