دسته‌ها
سخنان کوتاه عاشقانه ها كويريات (کویر)

زیبایی

در باغ « بی برگی » زادم

و در ثروت « فقر » غنی گشتم.

و از چشمه « ایمان » سیراب شدم.

و در هوای « دوست داشتن » ، دم زدم.

و در آرزوی « آزادی » سر بر داشتم.

و در بالای « غرور » ، قامت کشیدم.

و از « دانش » ، طعامم دادند.

و از « شعر » ، شرابم نوشاندند.

و از « مهر » نوازشم کردند.

و « حقیقت » دینم شد و راه رفتنم.

و « خیر » حیاتم شد و کار ماندنم.

و « زیبایی » عشقم شد و بهانه زیستنم.

«دکتر علی شریعتی»

( دفترهای سبز ص ۱۶2)

دسته‌ها
سخنان کوتاه عاشقانه ها

بودا

بودا تو گفته اي

بودا تو گـــــفته اي كه در اين هستـــــي پليد     غير از دروغ و رنگ و ريا و فـــــريب نيــست

گفتـــــــــي كه در سراب فــريبــنده ي حيات     جز رنج و درد ،هيچ كسي را نصيب نيـست

گفتي كه زندگي شبح مرگ موحشي است     افسانــــه اي است پر از فريب و پر از دروغ

رخشـــــنده مشعليست فرا راه آدمـــــــــي     اما گرفــــته است ز رنــــج و غــــم فـــــروغ

گفتي كه شادكامي،سرمايه ي غم است … .

از دكتر علي شريعتي +

دفترهای سبز

دسته‌ها
سخنان کوتاه عاشقانه ها كويريات (کویر)

عشق و غرور

ای کاش در آن لحظه که تقدیم تو شد هستی من

می سپردم که مراقب باش جنس این جام بلور است

پراز عشق و غرور است .مبادا بازیچه شود .

می شکند.

از دکتر علی شریعتی +

دفترهای سبز

دسته‌ها
سخنان کوتاه عاشقانه ها

تو و خداوند، نه تو و مردم

مردم اغلب بی انصاف ٬بی منطق و خود محورند٬ولی آنان را ببخش .

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ٬ولی مهربان باش .

اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت٬ولی موفق باش.

اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند ٬ولی شریف و درستکار باش .

آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ٬ولی سازنده باش .

اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند ٬ولی شادمان باش .

نیکی های درونت را فراموش می کنند ٬ولی نیکوکار باش .

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.

ودر نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان تو و خداوند است نه میان تو و مردم.

از دکتر علی شریعتی +

دفترهای سبز