دسته‌ها
شریعتی و حسینیه ارشاد نامه ها

دکتر شریعتی : کار من تمام شد

روايت شريعتي از بستن حسينيه ارشاد

کار من تمام شد

پس از تعطيل کردن حسينيه توسط ساواک و متوقف شدن همه برنامه هايي که شريعتي براي حال و آينده اين موسسه تدارک ديده بود، او نامه يي به همسرش خانم دکتر پوران شريعت رضوي که با فرزندان در مشهد زندگي مي کرد، نوشت و احساس خود را از اين واقعه بيان کرد. پيداست در اين نامه که جنبه خصوصي و شخصي داشته وي احساس واقعي خود را بيان کرده است؛