دسته‌ها
بررسی و نقد ها

نامه مسلمانان آمریکایی به شهید مطهری

نامه زیر توسط مسلمانان آمریکایی که به شهید مطهری در واکنش به فتوا وی علیه دکتر علی شریعتی است :

ما کساني را که به زندگي عثمان وار نشسته اند و دم از علي مي زنند جز علماي راستين اسلام نمي دانيم، که خود را مسئولِ شنيدنه فتواهايشان کنيم