شریعتی و شک برای شناخت

۲۹ خرداد یادآور مردی است که در دوم آذرماه سال ۱۳۱۲ شمسی در روستای کاهک چشم به جهان گشود، در مزینان رشد کرد و پس از فراز و نشیب‎های بسیار در سال ۱۳۵۶ شمسی در آپارتمانی در شهر «سوت‎همپتون» انگلیس به‎طرز مشکوکی از دنیا رخت بر بست.  دکتر علی شریعتی از آن دست متفکران و …

شریعتی و شک برای شناخت ادامه »