دسته‌ها
عکس ها

عکسی دکتر علی شریعتی و همسر وی

عكسی ناياب از عروسی دکتر علی شریعتی

عکس دکتر علی شریعتی
روح علی شریعتی شاد و یاد او گرامش
به راستی او از چهره های ماندگار خواهد بود