شریعتی، مدرنیته و غرب‏شناسی

علی عظیمی نژادان همبستگی، 23/3/1380 چکیده: موضع‏گیری در مقابل مدرنیته و مؤلفه‏های آن و همچنین تعیین جایگاه «غرب» بخشی از عمده‏ترین مسائلی است که روشنفکران دینی با آن مواجه‏اند. در این مقاله، تلاش شده است که با استناد به آثار مکتوب دکتر شریعتی، دیدگاه‏های او در سایه مسائل فوق مورد بازخوانی قرار گیرد و با …

شریعتی، مدرنیته و غرب‏شناسی ادامه »