دسته‌ها
بررسی و نقد ها حج خاطرات طرحی از یک زندگی

سفرهای شریعتی به مکه

یکی از فعالیتهای مذهبی حسینیه ارشاد فرستادن کاروانهای زیارتی به حج بود که هدف موسسه از این کار ، آشنایی هر چه بیشتر افراد و علاقه مندان به مسائل مذهبی و عبادی حج به راهنمایی افرادی بود که با آگاهی و معرفت ژرف و حس و حالی معنوی بتوانند زائران خانه خدا را با روح اعمال مناسکی و شعائر آن آشنا کنند . براساس این هدف از دکتر شریعتی به عنوان یکی از راهنمایان در سفرهای حج دعوت به عمل آمد و او چندین سفر به زیارت حج رفت2 در یکی از این سفرها در اواخر سال 1348 که اولین سفر علی به حج از طرف حسینیه ارشاد بود بنا بر اصرار و تاکید اتحادیه دانشجویان اروپا و امریکا جهت دیدار با علی و تبادل نظر با وی درباره چگونگی روابط با جنبشهای آزادی بخش و فلسطینی ها ، علی تحت پوشش سفر به حج با دانشجویان مبارز مقیم اروپا و امریکا دیدار و تبادل نظر کرد3 .


علی هر بار با تجربه ها و دریافتها و فهمهای جدیدی از سفر حج برمی گشت . او آنچه را که در کتابهای تاریخی و سیره ها در وصف ظهور اسلام و زندگانی پیامبر اسلام و دیگر اصحاب پیرامون او خوانده بود ، سعی می کرد به طور عینی و ملموس نیز ردپای آن وقایع را در فضاها و اماکن مکه و مدینه بیابد و در خیال خود بازسازی کند . کسانی که کتاب میعاد با ابراهیم شریعتی را که دربرگیرنده چندین سخنرانی درباره حج و توحید و نیز برخی برداشتهای تاریخی او از فضاها و اماکنی که مهبط وحی است خوانده اند ، می توانند شیفتگی و التهاب روحی علی را در توصیف آن فضاهای معنوی و ایمانی مجسم کنند که چگونه و با چه شور مومنانه ای برای مستعمان و علاقه مندان سخن می گفت .
آقای عبدالعلی بازرگان که در یکی از سفرهای حج با علی همراه بود ، خاطرات جالبی از روحیات ، انگیزه ها و جستجوگری و کنجکاوی و اطلاعات ژرف و عمیق ، تشنگی معنوی و روحی علی نقل می کند که بسیار خواندنی است :

1. همان ص 132
2. علی در آن زمان ممنوع الخروج بود ولی برای سفر حج مسئولین حسینیه ارشاد با زحمت زیاد برای او پاسپورت و اجازه خروج می گیرند .
3. برای اطلاع بیشتر از انگیزه ها و اهداف این دیدار به کتاب طرحی از یک زندگی صص 155 و 156 مراجعه شود.

منابع :

کتاب  : طرحی از یک زندگی، پوران شریعت رضوی – (همسر دکتر علی شریعتی)

نشر الکترونیکی : وب سایت شریعتی در نیمه حرف.کام، اِنی کاظمی – (Shariati.Nimeharf.Com)

دسته‌ها
اسلام شناسی حج سخنان کوتاه

کوتاهی از حج دکتر شریعتی

اكنون هنگام در رسيده است،لحظه ي ديدار است.ذي حجه است،ماه حج،ماه حرمت،شمشيرها آرام گرفته اند و شيهه ي اسبان جنگي و نعره جنگجويان و قداره بندان در صحرا خاموش شده است.جنگيدن،كينه ورزي و ترس،زمين را،مهلت صلح،پرستش و امنيت داده اند،خلق با خدا وعده ي ديدار دارند،بايد در موسم رفت،به سراغ خدا نيز بايد با خلق رفت.