نظر دینی دکتر شریعتی در مطالعه اجتماعی دین

منبع تناقض : رشد عناصر ترکیبی دین از نظر دکتر شریعتی دکتر علی شریعتی در خصوص اسلام، قایل به «نظام‏» است. او «نظام‏» را همان مکتب اسلام می‏داند که تمام مذهب اسلام بر آن استوار است و مجموعه‏ای از جهان‏ بینی ، انسان ‏شناسی و فلسفه تاریخ و نیز ایدئولوژی را عناصر اصلی تشکیل‏دهنده این …

نظر دینی دکتر شریعتی در مطالعه اجتماعی دین ادامه »