نیایش شریعتی

اگر خدا نباشد ، همه چیز مجاز است

خدایا ! این آیه را که بر زبان داستایوسکی رانده ای ، بر دل های روشنفکران فرود آر که : ” اگر خدا نباشد ، همه چیز مجاز است ” جهان فاقد معنی و زندگی فاقد هدف و انسان پوچ است و انسان فاقد معنی ، فاقد مسئولیت نیز هست. _________ دکتر شریعتی ، نیایش

دانلود کتاب نیایش های دکتر علی شریعتی

خدایا! به من تحمل عقیده “مخالف“ ارزانی کن خدایا! رشد عقلی و علمی، مرا از فضیلت “تعصب“، “احساس“ و “اشراق“ محروم نسازد. خدایا! مرا همواره، آگاه و هوشیار دار، تا پیش از شناختن “درست” و “کامل” کسی یا فکری، -مثبت یا منفی- قضاوت نکنم. خدایا! مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان، اضطرابهای بزرگ، غمهای …

دانلود کتاب نیایش های دکتر علی شریعتی ادامه »