پوران خانم گفت: علی را کشتند!

گزارش یک دیدار و گفت وگو با خسرو منصوریان ـ رفیق دکتر علی علی ملیحی :دیدار با خسرو منصوریان یکی از نزدیکترین افراد به دکتر علی شریعتی در سالهای پایانی عمر، در ساعات ابتدایی شب و در منزل وی انجام شد. به دوست و یار نزدیک سالهای آخر زندگی دکتر شریعتی گفتم که دکتر را …

پوران خانم گفت: علی را کشتند! ادامه »