چهار پرسش از دوستداران و منتقدان شریعتی

چهار پرسش از دوستداران و منتقدان شریعتی تازه ترین کتابی است که انتشارات قلم به قلم رضا علیجانی محقق، پژوهشگر و فعال ملی- مذهبی روانه بازار کتاب کرده است. این کتاب 46 صفحه یی که به نظر می رسد مقدمه یی است برای تشکیل هم اندیشی میان پیروان نحله های مختلف فکری تشیع، به طرح …

چهار پرسش از دوستداران و منتقدان شریعتی ادامه »