دسته‌ها
بررسی و نقد ها

چهار پرسش از دوستداران و منتقدان شريعتي

چهار پرسش از دوستداران و منتقدان شريعتي تازه ترين کتابي است که انتشارات قلم به قلم رضا عليجاني محقق، پژوهشگر و فعال ملي- مذهبي روانه بازار کتاب کرده است. اين کتاب 46 صفحه يي که به نظر مي رسد مقدمه يي است براي تشکيل هم انديشي ميان پيروان نحله هاي مختلف فکري تشيع، به طرح چهار پرسش از دوستداران و منتقدان دکتر علي شريعتي مي پردازد و بر ضرورت بازانديشي فرارونده در نظريه امت و امامت شريعتي تاکيد دارد. نخستين پرسش از اين چهار پرسش بر مبناي اصل تفکيک آراي شريعتي به بخش هاي مختلف مربوط به اين است که چرا شريعتي نظريه امت و امامت را تنها در بخش اسلاميات انديشه هايش مطرح ساخته است؟ پرسش ديگر اين است که چرا او نظريه امامت را فقط در بخش دوم زندگي اش يعني در سال هاي 48 تا 51 «اوج دوران حسينيه ارشاد» مطرح ساخته است؟ پرسش سوم مربوط به چرايي طرح نظريه امت و امامت و توجيه براي برگزار نشدن انتخابات و حکومت بدون انتخابات است و سرانجام چهارمين پرسش عليجاني نيز مربوط به اين است که چرا شريعتي بحث امامت را به رغم نکته روش شناختي که خود قبلاً مطرح کرده بود، با يک مفهوم امروزي توجيه و تحليل مي کند.