حج

گفتاری از حج مکه مدینه مناسک در آرای شریعتی

کوتاهی از حج دکتر شریعتی

اکنون هنگام در رسیده است،لحظه ی دیدار است.ذی حجه است،ماه حج،ماه حرمت،شمشیرها آرام گرفته اند و شیهه ی اسبان جنگی و نعره جنگجویان و قداره بندان در صحرا خاموش شده است.جنگیدن،کینه ورزی و ترس،زمین را،مهلت صلح،پرستش و امنیت داده اند،خلق با خدا وعده ی دیدار دارند،باید در موسم رفت،به سراغ خدا نیز باید با خلق …

کوتاهی از حج دکتر شریعتی ادامه »

هرگز از دوباره جان گرفتن ابلیس بی جان شده،غافل مباش!

هرگز از دوباره جان گرفتن ابلیس بی جان شده،غافل مباش! که انقلاب،پس از پیروزی نیز،همواره در خطر انهدام است ،در خطر ضد انقلاب است؛ مارهای سرکوفته،در گرمای فتح و غفلت ِجشن و غروِرقدرت، باز سر بر می دارند،رنگ عوض می کنند، نقاب دوست می زنند ، از درون منفجر می کنند،غاصب همه ی دست آوردهای …

هرگز از دوباره جان گرفتن ابلیس بی جان شده،غافل مباش! ادامه »

حج !

تاین بی،تمدن بشری را در تهدید دشمنان داخلی می بی ند :هجوم دیوانه وار و تصاعد سرسام آور مصرف و مصرف ومصرف.! مار کوزه ، اعلام خطر کرده است که انسان یک بعدی شده است ،همچون ابزار. اریش فروم ، دیوژن وار، اما باچراغ خاموش گرد این شهر می گرددو انسان به خود را نو …

حج ! ادامه »

حج

اما این هست که دین توحید را نیز ، در تحقق اجتماعیش ، دین شرک کرده اند، شرک پنهان در نقاب توحید !و چه هولناک تر و با دوام تر! از آدم ، دو پسر باز ماند ،دوآدمیزاد، هابیل دامدار را برادرش قابیل ملّاک کشت ، مرگ قابیل را کسی خبر نداده است ،قابیل نمرده …

حج ادامه »